Pratite nas na:

Korisnički račun

Ukoliko na portalu Savjetnik.ba želite koristiti mogućnosti interaktivne komunikacije sa nama, za to smo predvidjeli opciju Korisnički račun.

Molimo Vas da pri kreiranju Korisničkog računa, u predviđenoj formi, prvo izaberete opciju “Registrujte se” . Prilikom registracije, neophodno je da  unesete slijedeće podatke: Vaše ime/naziv, Korisničko ime, e-mail adresu  i željenu lozinku. Unos podataka potvrdite izborom opcije “Registracija”. Nakon izvršenog unosa podataka, na Vaš e-mail koji ste nam dostavili pri registraciji, od administratora portala će Vam biti dostavljena potvrda o kreiranom Korisničkom računu sa Pravilima o uslovima i načinu korištenja portala Savjetnik.ba i link za aktivaciju Vašeg Korisničkog računa.

Nakon što ste izvršili aktivaciju računa, unosom Korisničkog imena i lozinke, te izborom opcije “Prijava” u mogućnosti ste pristupiti cjelokupnom sadržaju portala. Za automatizaciju korisničkog prijavljivanja na portal Savjetnik.ba, neophodno je da prilikom prve prijave izaberete i opciju “Zapamti me”. Jednom aktiviran Korisnički račun ne može se više puta aktivirati sa  istovjetnim podacima.

Ukoliko ne izvršite automatizaciju korisničkog prijavljivanja na portal Savjetnik.ba, a zaboravite izabrano Korisničko ime i/ili lozinku, izborom opcije: “Zaboravili ste lozinku?” putem e-maila ćete dobiti verifikaciju Vašeg ranije kreiranog Korisničkog imena ili verifikacijske parametre za kreiranje Vaše nove lozinke. Zaboravljenu korisničku lozinku će te nakon dobijene verifikacije samostalno moći promijeniti, dok će Korisničko ime ostati nepromjenjeno i putem e-maila samo ćemo Vas podsjetiti na ranije kreirano ime. Dalji postupak prijavljivanja je istovjetan kao kod prve prijave za korištenje cjelokupnog sadržaja na portalu Savjetnik.ba.Pratite nas na društvenim mrežama!