Pratite nas na:

Tring d.o.o. Gračanica

Tring d.o.o. Gračanica je kompanija koja se bavi informatičkim inženjeringom od 2002. godine i u tom periodu je ostvarila značajan ugled u razvoju aplikativnih rješenja za integralno praćenje finansijskog poslovanja kompanija. U decembru 2009. godine, započeli smo partnersku saradnju na projektu unapređenja prodaje i akvizicije klijenata na području Tuzle.

U svom asortimanu proizvoda Tring d.o.o. Gračanica nudi programska rješenja iz vlastitih programskih laboratorija, proizvodnju/distribuciju i servis fiskalnih uređaja, sa najvećim tržišnim udjelom u prodaji na nivou FBiH, distribuciju i servis brand name računara Casper.  Pored svega nabrojanog Tring d.o.o.Gračanica raspolaže sa distributivno/servisnom mrežom od preko 100 firmi partnera, koji kupuju TRING programska rješenja, fiskalne uređaje, računare, kao i ostalu robu.

Cilj naše partnerske saradnje je omogućiti klijentima usluge implementacije gotovih aplikativnih rješenja za finansijsko praćenje i kontrolu poslovanja kompanija, te na tome zasnovan finansijski konsalting, kao  i kvalitetno upravljanje odnosima sa klijentima putem aplikativnih rješenja zasnovanih on-line CRM i B2B marketing alatima.

Kao rezultat višegodišnjeg iskustva kompanija Tring d.o.o. Gračanica je svoju renomiranu tržišnu poziciju stekla razvojem i implementacijom visoko – kvalitetnih softverskih paketa namjenjenih integralnom praćenju finansijskog poslovanja kompanija poznatim pod brendom INFOS poslovno rješenje. Uspješan nastavak razvoja aplikativnih rješenja, za finansijsko praćenje poslovanja BH kompanija, obezbjeđuju izradom vlastitog softvera za fiskalne sisteme i povezivanjem u Konzorcijum BiH firmi za certifikaciju fiskalnih sistema.  Poslovno povezivanje korištenjem savremenih tehnologija i na njima zasnovanih baza podataka samo je jedan od modela poslovnog djelovanja ove kompanije. U tom smislu su, za potrebe povezivanja privrednika sa područja Gračanice, kreirali prvi od trenutno dva vlastita portala koji će omogućiti bolje povezivanje BH kompanija. Pokretanjem prvog B2B portala u BiH, Ebiz.ba, koji ima za cilj obezbjediti nove modele povezivanja privrednih subjekata sa područja cijele Bosne i Hercegovine, ispunjavaju svoju trajnu orjentaciju da samo stalnim unapređenjem poslovanja i usvajanjem najnovijih tehnologija obezbjeđuju svoj sadašnji i budući tržišni nastup.

Pružajući usluge našim klijetnima želimo obezbjediti brzu implementaciju kvalitenih aplikativnih rješenja zasnovanih na licenciranim Windows i Microsoft alatima. Na taj način želimo, kao standard našeg poslovanja,  promovisati visok kvalitet usluga i posvećenosti klijentovim potrebama za primjenom svjetski prepoznatljivih brendova.

Primjenom finansijskih aplikacija, zasnovanih na licenciranim Windows alatima za izradu aplikativnih rješenja, želimo omogućiti našim klijentima praćenje savremenih poslovnih trendova, obezbjediti vođenje poslovanja primjerenog 21. stoljeću odnosno na tehnologijama zasnovano poslovno odlučivanje i menadžment konsalting .Pratite nas na društvenim mrežama!