Pratite nas na:

Savjet dana

14. Jula 2017.

(Re)definiranje politike ‘otvorenih vrata’

Povod za današnji Savjet dana su mentorske aktivnosti i tema koju sam, u ovom mjesecu, obradila kao HRM mentor na forumu odnosno web platformi CBFW. Politika ‘otvorenih vrata’ može i ne mora biti formalno definirana, ali se podrazumijeva da promicatelji dijaloga […]
7. Jula 2017.

Rezonantno liderstvo

Na promjene u 21. stoljeću, samo jednim dijelom uticale su inovativne tehnologije i način njihove primjene u svakodnevnom poslovanju. Napredak znanja, u svim oblastima, uticao je na promjene poimanja pojma liderstva (vođstva), kao i način na koji će biti potrebno […]
29. Juna 2017.

Kvalitetno predviđanje pomoću analize trenda

Analiza trenda jedan je od alata za poslovno (i finansijsko) predviđanje. Kontinuirana i sistematična analiza finansijskog poslovanja i analiza tržišnih trendova vrši se sa ciljem unapređenja poslovanja i predviđanja budućih poslovnih aktivnosti preduzeća. Analiza trenda (engl. trend analysis, njem. Trendanalyse), […]
23. Juna 2017.

Računovodstvo “u oblaku”

Računovodstvo “u oblaku” i generalno poslovanje “u oblaku” još uvijek je velika nepoznanica za BH poslovne subjekte, koji veoma teško mijenjaju stečene (radne) navike, bez obzira na mnogobrojne prednosti primjene suvremenih tehnoloških rješenja. Suvremene tehnologije treba da pomognu poslovnim ljudima […]
16. Juna 2017.

Franšiza i finansije

Povod za današnji Savjet dana, iz oblasti finansijskog konsaltinga,  je prijedlog kolege iz Hrvatske da ostvarim novi poslovni kontakt sa ciljem promocije značaja franšiznog poslovanja u BiH. Prije izrade teksta, za rubriku Savjet dana, izvršila sam kratko (online) istraživanje ove […]
9. Juna 2017.

Značaj H2020 za inovativna MSP

Disruptivne inovacije osnovno su obilježje globalne ekonomije u 21. stoljeću. Promocija značaja ulaganja u (disruptivne) inovacije, od strane nadležnih institucija za to, nažalost izostanje ne samo u BiH nego i u regionu. Jedan od razloga za izostanak promocije je i […]
2. Juna 2017.

Time is money

Krilaticu „Time is money“ ili u prijevodu: „Vrijeme je novac“  poznaje većina (poslovnih) ljudi. Autor ove poznate krilatice je Benjamin Franklin, a  datira od početka 18. stoljeća.  Bankarski sektor, investitori i finasijski menadžeri najviše, u praksi, koriste ovu krilaticu pri […]
26. Maja 2017.

Marketing i disruptivna inovacija

Povod za današnji Savjeta dana je promocija prvog BH računara kompanije Tring d.o.o. Gračanica – jednog od prvih partnera sa kojim je, u decembru 2009. godine, SoftConsulting ostvario poslovnu suradnju. Tring d.o.o. Gračanica je vlastiti poslovni razvoj sa oblasti softvera, […]
19. Maja 2017.

Kako (ne) koristiti društvene mreže za biznis?

Prije nekoliko dana, putem LinkedIn društvene mreže, ostvarila sam novi poslovni kontakt. Nakon što sam na ovoj društvenoj mreži, namjenjenoj za suradnju poslovnih ljudi, podijelila tekst iz rubrike Savjet dana, novi kontakt je putem opcije Komentar prezentirao vlastito mišljenje odnosno […]
12. Maja 2017.

Targetiranje ciljnog tržišta

Marketing strategija preduzeća podrazumijeva da postoji precizno definiran marketing plan koji treba da obezbjedi preduzeću realizaciju definiranih poslovnih ciljeva na tržištu. U BH praksi možete se susreti sa poduzetnicima koji nemaju precizno definiranu marketing strategiju odnosno smatraju da su njihovi […]

Pratite nas na društvenim mrežama!