Pratite nas na:

Savjet dana

16. Juna 2017.

Franšiza i finansije

Povod za današnji Savjet dana, iz oblasti finansijskog konsaltinga,  je prijedlog kolege iz Hrvatske da ostvarim novi poslovni kontakt sa ciljem promocije značaja franšiznog poslovanja u BiH. Prije izrade teksta, za rubriku Savjet dana, izvršila sam kratko (online) istraživanje ove […]
9. Juna 2017.

Značaj H2020 za inovativna MSP

Disruptivne inovacije osnovno su obilježje globalne ekonomije u 21. stoljeću. Promocija značaja ulaganja u (disruptivne) inovacije, od strane nadležnih institucija za to, nažalost izostanje ne samo u BiH nego i u regionu. Jedan od razloga za izostanak promocije je i […]
2. Juna 2017.

Time is money

Krilaticu „Time is money“ ili u prijevodu: „Vrijeme je novac“  poznaje većina (poslovnih) ljudi. Autor ove poznate krilatice je Benjamin Franklin, a  datira od početka 18. stoljeća.  Bankarski sektor, investitori i finasijski menadžeri najviše, u praksi, koriste ovu krilaticu pri […]
26. Maja 2017.

Marketing i disruptivna inovacija

Povod za današnji Savjeta dana je promocija prvog BH računara kompanije Tring d.o.o. Gračanica – jednog od prvih partnera sa kojim je, u decembru 2009. godine, SoftConsulting ostvario poslovnu suradnju. Tring d.o.o. Gračanica je vlastiti poslovni razvoj sa oblasti softvera, […]
19. Maja 2017.

Kako (ne) koristiti društvene mreže za biznis?

Prije nekoliko dana, putem LinkedIn društvene mreže, ostvarila sam novi poslovni kontakt. Nakon što sam na ovoj društvenoj mreži, namjenjenoj za suradnju poslovnih ljudi, podijelila tekst iz rubrike Savjet dana, novi kontakt je putem opcije Komentar prezentirao vlastito mišljenje odnosno […]
12. Maja 2017.

Targetiranje ciljnog tržišta

Marketing strategija preduzeća podrazumijeva da postoji precizno definiran marketing plan koji treba da obezbjedi preduzeću realizaciju definiranih poslovnih ciljeva na tržištu. U BH praksi možete se susreti sa poduzetnicima koji nemaju precizno definiranu marketing strategiju odnosno smatraju da su njihovi […]
5. Maja 2017.

Virtualna stvarnost i sadržajni marketing

Virtualna stvarnost (Virtual reality – VR) jedan je od suvremenih alata tzv. sadržajnog marketinga. Svjesno promičem ovu temu, u rubrici Savjet dana, iako znam da je BH ekonomija, ali i ekonomska stvarnost na Zapadnom Balkanu miljama udaljena od primjene suvremenih […]
27. Aprila 2017.

Značaj EI za HRM

Upravljanje i razvoj ljudskih potencijala jedan je od osnovnih zadataka strateškog menadžmenta. Emocionalno inteligentni menadžeri biti će u mogućnosti okružiti se sa kvalitetnijim ljudskim potencijalima, u odnosu na menadžere koji ne posjeduju odgovarajući stepen emocionalne inteligencije. Emocionalna inteligencija uključuje nekoliko […]
21. Aprila 2017.

Menadžer i dvosmjerna poslovna komunikacija

Strateški menadžeri i menadžeri općenito trebali bi biti prije svega “dobri” komunikatori. “Dobar” komunikator znači da menadžer u poslovnoj komunikaciji posebnu pažnju posvećuje dvosmjernoj komunikaciji. —Poslovno komunicirati znači dijeliti informaciju sa drugima i predstavlja proces u kojem se sugovornici međusobno […]
14. Aprila 2017.

Procedure, uputstva, priručnici

Organizacijsko znanje prije svega je definirano u internim procedurama rada, operativnim uputstvima i poslovnim priručnicima. Na žalost, većina MSP iako ima implementirane ISO ili druge standarde kvaliteta nema definirana interna akta kojima se, na adekvatan način, uređuju: unutrašnji način rada, […]

Pratite nas na društvenim mrežama!