Pratite nas na:

Leftor

28. Oktobra 2011.

Istraživanje tržišta

Istraživanje tržišta je standardizovani postupak, zasnovan na principima naučnih metoda, kojim se prikupljaju, analiziraju i interpretiraju podaci sa svrhom dobijanja informacija potrebnih u odlučivanju i rješavanju problema na području tržišnog djelovanja. Dakle, istraživanje tržišta se vrši sa ciljem objektivnog dobijanja […]

28. Oktobra 2011.

Zakon ponude i potražnje

Imajući u vidu da je tržište mehanizam putem kojeg kupci i prodavci međusobno slobodno djeluju kako bi nekoj robi odredili cijenu i količinu, to se Zakon ponude i potražnje manifestira upravo na tržištu. Dakle, na tržištu svaka roba ima svoju […]

3. Oktobra 2011.

Odluka – sredstvo efikasnih menadžera

Za preuzimanje materijala molimo Vas da kliknete na slijedeći tekst: Odluka – sredstvo efikasnih menadžera.

30. Septembra 2011.

Cost- benefit analiza

Cost benefit analiza (analiza troškova i koristi) je posebna finansijska tehnika (alat), kojom se prosuđuje finansijska opravdanost investicijskog poduhvata. Ova tehnika, sa jedne strane, podrazumijeva sagledavanje svih prihoda i koristi investicijskog poduhvata, a sa druge strane, svih troškova i gubitaka tog […]

30. Septembra 2011.

Šta je investicija?

Investicija (latinska riječ investitio – ulaganje, engl. investment, njem. kapitalanlage) u najširem smislu riječi, predstavlja akumulaciju u sadašnjosti sa nadom dobitka u budućnosti. Jedna od najopštijih definicija investicija je: svako ulaganje koje će donijeti koristi tek u budućnosti, a ne […]

30. Septembra 2011.

Konferencija: Žene revitalizuju evropsko inovatorstvo

U organizaciji Asocijacija inovatorki “NOVA” i Evropske asocijacije inovatora, u Banja Luci je 09.09.2011. godine održana konferencija „Žene revitalizuju Evropsko inovatorstvo“. Cilj konferencije žena stvaralaca je da okupi  inovatorke, poduzetnice i naučne radnike, kako bi zajedno razmjenili znanja i iskustva […]

23. Septembra 2011.

Izazovi marketinga i prodaje u 2011. godini

Praktična radionica sa poslovnim savjetovanjem, namjenjena je marketing i prodajnim menadžerima, ali i svima koji žele da podignu nivo svojih kompetencija i uspješnosti u komunikaciji sa tržištem i prodajnim odnosima. CILJ praktične radionice sa poslovnim savjetovanjem je da učesnike upozna ili […]

2. Septembra 2011.

Šta je šest sigma?

Sigma je riječ, statistički pojam, koji označava odstupanja zadanog  procesa od savršenog rezultata. Šest sigma (6σ) je istodobno poslovna strategija, ali i metoda za unaprijeđenje kvalitete i predstavja definisanje, mjerenje, analizu, unapređenje, upravljanje i kontrolu kvaliteta proizvoda, procesa i poslova […]

1. Septembra 2011.

Poduzetničke strategije

Za preuzimanje materijala molimo Vas da kliknete na slijedeći tekst: Poduzetničke strategije.

1. Septembra 2011.

Žensko poduzetništvo: praktična strana privređivanja

Poduzetništvo je proces u kojem se gradi nešto skoro ni iz čega, a poduzetnica je osoba koja u tom procesu prepoznavanja prilika, skupljanja sredstava za njenu realizaciju i stvaranja (kao i raspodjele) nove vrijednosti preuzima rizik u novcu, vremenu i […]

Pratite nas na društvenim mrežama!