Pratite nas na:

Koje kvalitete treba da ima konsultant?

Koje kvalitete treba da ima konsultant?

Kako mogu znati da li konsultant kojeg je potrebno da angažujem ima potrebne kvalitete? Lista referenci je potrebna, ali da li je to pravi pokazatelj njegovog kvaliteta?

Pri izboru konsultanta, lista referenciji je samo dio profesionalnosti koju Vam konsultant na Vaš zahtjev može dostaviti, ali to ne mora biti mjerilo kvaliteta njegovih usluga. Kako se konsultanti bave individualnim potrebama svojih klijenata, to je logično da kao dio poslovne prakse čuvaju i informacije o svojim klijentima. To znači da profesionalan konsultant,  pri poduzimanju svojih promotivnih aktivnosti, neće koristiti prethodno postignute rezultate primarno iz razloga povjerljivosti odnosa sa prethodnim klijentima i tajnosti problematike sa kojom su se ranije sretali. Naime, o sličnoj problematici na koju naiđu konsultanti govore uopštenom terminologijom.

Dakle, profesionalnost pri čuvanju poslovne tajne je prvi kvalitet koji bi trebao da ima Vaš konsultant. Slijedeća karakteristika je da, u trenutku dok nastoji zadovoljiti potrebu novog klijenta, Vaš konsultant razmišlja isključivo o konkretnoj problematici koja je pred njim i ponudi najbolje objektivne solucije primjerene konkretnoj poslovnoj problematici. Bez obzira koliko konsultant imao prethodnog iskustva sa sličnom problematikom, za kvalitetnu konsultantsku uslugu je neophodno kreirati inovirano rješenje prilagođeno samo toj konkretnoj poslovnoj problematici.  Dobar konsultant zna da bez obzira na prethodno iskustvo, svako novo okruženje u kojem djeluje je drugačije, te je potrebno da se brzo prilagodi tom i takvom “novom” okruženju.

Naravno ovo su samo neke od kvaliteta o kojima je potrebno voditi računa prilikom izbora konsultanta. Međutim to nisu sve kvalitete kojima jedan konsultant nastoji prezentirati svoju djelatnost i kvalitetu usluga koje pruža. Osim stručnosti, znaja i specifičnih vještina, neophodno je da konsultant posjeduje visok nivo energije, sposobnosti da se nosi sa visoko izraženim nesigurnostima, da ima izraženu empatiju za druge, te sposobnost sagledavanja cjelokupne situacije i osjetljivih spornih pitanja. Naročito je bitna etičnost poslovnog konsultanta, koja je podrazumijeva da se konsultant pri dogovaranju svojih usluga sa klijentom zapita: da li može ispuniti očekivanja svog klijenta?

Pratite nas na društvenim mrežama!