Pratite nas na:

  • Savjetnik
  • Općenita pitanja o poslovnom savjetovanju

Šta je paket (konsultantskih) usluga?

Paket (konsultantskih) usluga podrazumijeva korištenje više različitih ili srodnih usluga, pri čemu klijent ne plaća usluge po pojedinačnim cijenama za svaku uslugu, nego je cijena za korištenje više usluga unaprijed definirana za  određeni obim tj. izabrani paket usluga. Izborom odgovarajućeg paketa konsultantskih usluga, obezbjeđen je popust na cijene za pojedinačne  […]

Za poslovno savjetovanje je potrebna “širina”, zar ne ?

Da. Za kvalitetno pružanje usluga poslovnog savjetovanja neophodno je “široko” poznavanje više raznovrsnih poslovnih područja. Stoga poslovni savjetnici moraju neprekidno ulagati u svoje obrazovanje, kako bi blagovremeno mogli pružiti profesionalnu pomoć svojim klijentima. “Širina” poznavanja poslovnog područja  kojim se  poslovni savjetnik opredjelio baviti, kao svojom primarnom djelatnošću ( npr. ekonomija, pravo, IT i sl.), […]

Šta je to projektni menadžment konsalting?

Proces izvršavanja konsalting usluga započinje sa uspostavljanjem kontakta sa klijentom u cilju definisanja preliminarne dijagnoze problema, nastavlja se zaključivanjem ugovora u kojem je prezantiran prijedlog plana neophodnih zadataka koje je potrebno izvršiti, analizom ciljeva, pronalaženjem i analizom činjenica, kao i njihovim sintetizovanjem, zatim kreiranjem akcionog plana, te njegovom implementacijom, a završava evaluacijom i kreiranjem finalnog […]

Šta je poslovno savjetovanje?

Poslovno savjetovanje (konsalting) je specijalizovana kompanija/agencija koja pruža usluge: analize postojećih poslovnih problema klijenata, razvija njihove buduće poslovne planove i pomaže pri poboljšanju njihovih poslovnih učinaka. Da bi te zadatke uspješno obavili, poslovni savjetnici moraju imati vještine potrebne pri istraživanju, analizi, komunikaciji i upravljanju promjenama, ali i biti sposobni identifikovati probleme, pronaći relevantne […]

Nezavisni poslovni konsultant – šta je to?

Nezavisni poslovni konsultant, to je nešto sada moderno? Šta je to u stvari i zašto se baš sada toliko pojavljuje nezavisnih konsultanata u BiH ? Biti nezavisni konsultant nije “nešto sada moderno”, ali jeste novo na tržištu BiH. Naime, konsultanska djelatnost je vrlo rasprostranjena razvijenim zemljama (npr. SAD, zemlje EU i sl.), […]

Kome je poslovni savjetnik potreban i zašto?

Poslovni savjetnik je potreban svakoj kompaniji bez obzira na njenu veličinu i vrstu djelatnosti, a naročito je to potrebno kompanijama u razvoju kako bi efikasnije i brže mogle preći iz prethodne razvojne faze u novu fazu. Različiti su mogući vidovi poslovnog savjetnika čije usluge možete koristiti: pravni savjetnik ( npr. advokat), finansijski savjetnik ( npr. […]

Koliko dugo se mogu koristiti konsultantske usluge?

Ukoliko želim da angažujem konsultanta, kako da znam koliko dugo mogu koristiti ove usluge? Da li su konsultanti potrebni samo za poslovnu problematiku koju je potrebno brzo riješiti u kratkom vremenskom roku? Prilikom određivanja vremena korištenja konsultanskih usluga potrebno je voditi računa o trenutnim potrebama klijenata za korištenjem konsultanskih usluga, njegovim individualnim […]

Koje su usluge poslovnog savjetnika?

Usluge poslovnog savjetnika su raznovrsne i mogu biti: finansijske, pravne, inžinjerske, menadžerske i sl. Najčešće usluge poslovnog savjetnika su: izrada projektne dokumentacije ( npr. planovi, programi, analize i sl.), nadzor nad izvođenjem projekata, tehnička pomoć pri transferu tehnologije, organizacija, edukacija i slično. Poslovni savjetnik treba da obezbjedi podršku poslovnom odlučivanju u specifičnim […]

Koje kvalitete treba da ima konsultant?

Kako mogu znati da li konsultant kojeg je potrebno da angažujem ima potrebne kvalitete? Lista referenci je potrebna, ali da li je to pravi pokazatelj njegovog kvaliteta? Pri izboru konsultanta, lista referenciji je samo dio profesionalnosti koju Vam konsultant na Vaš zahtjev može dostaviti, ali to ne mora biti mjerilo […]

Ko je poslovni savjetnik?

Poslovni savjetnik (konsultant) je fizička ili pravna osoba koja se angažuje zbog pružanja profesionalnog ili stručog savjeta i/ili usluga. Uobičajeno je da je konsultant stručnjak, za određenu poslovnu oblast, koji za svakog klijenata osmišljava rješenja tako da zadovolji njegove posebne potrebe. Konsultant treba da obezbjedi efektivno i optimalno donošenje odluka, da omogući razumijevanje vrijednosti donesenih odluka, kao […]

1 2 « Prethodna Slijedeća »

Pratite nas na društvenim mrežama!