Pratite nas na:

Šta je to projektni menadžment konsalting?

Šta je to projektni menadžment konsalting?

Proces izvršavanja konsalting usluga započinje sa uspostavljanjem kontakta sa klijentom u cilju definisanja preliminarne dijagnoze problema, nastavlja se zaključivanjem ugovora u kojem je prezantiran prijedlog plana neophodnih zadataka koje je potrebno izvršiti, analizom ciljeva, pronalaženjem i analizom činjenica, kao i njihovim sintetizovanjem, zatim kreiranjem akcionog plana, te njegovom implementacijom, a završava evaluacijom i kreiranjem finalnog izvještaja.

Međutim, najčešće se dešava da konsultanti predaju izvještaj, ali  ne učestvuju u fazi implementacije predloženih aktivnosti iz akcionog plana. Mnogima je to frustrirajuce, jer nemaju priliku da vide plodove svog rada i nemaju uvida u to koliko je zapravo njihov savjet bio dobar. Zato kombinovanjem usluga konsaltinga sa projektnim menadžmentom,  u fazi implementacije, konsultant uz svoj rad unosi i vlastito iskustvo, te se na taj način uključuje u strateško poslovanje kompanije za koju radi.

Za ovakav način rada ključni element je povjernje, a svi ostali elementi su vezani za njega. Konsalting općenito, a naročito projektni menadžment konsalting, zasniva se na povjerenju i njegovoj izgradnji na osnovu ličnih odnosa sa klijentom prilikom pružanja kvalitetnih usluga i iskrenog priznanja šta je konsultant, a šta nije u stanju uraditi za klijenta. Kako se povjerenje ne određuje potpisanim ugovorom, već odnosom koji konsultant ima sa klijentom, to je projektni menadžemnt konsalting obostrano riskantan, ali i izazovan jer omogućava dugoročni (strateški) uticaj na promjene u klijenovoj kompaniji.

Pratite nas na društvenim mrežama!