Pratite nas na:

Šta je paket (konsultantskih) usluga?

Šta je paket (konsultantskih) usluga?

Paket (konsultantskih) usluga podrazumijeva korištenje više različitih ili srodnih usluga, pri čemu klijent ne plaća usluge po pojedinačnim cijenama za svaku uslugu, nego je cijena za korištenje više usluga unaprijed definirana za  određeni obim tj. izabrani paket usluga.

Izborom odgovarajućeg paketa konsultantskih usluga, obezbjeđen je popust na cijene za pojedinačne  usluge:
– umanjenjem naknade za odgovarajući popust ili
– povećanjem obima pojedinih konsultantskih usluga.

Paketi usluga, kao cjenovni model, primjenjuju se u različitim poslovnim djelatnostima: bankarstvu, osiguranju, telekomunikacijama, konsaltingu….

Pratite nas na društvenim mrežama!