Pratite nas na:

Koliko dugo se mogu koristiti konsultantske usluge?

Koliko dugo se mogu koristiti konsultantske usluge?

Ukoliko želim da angažujem konsultanta, kako da znam koliko dugo mogu koristiti ove usluge? Da li su konsultanti potrebni samo za poslovnu problematiku koju je potrebno brzo riješiti u kratkom vremenskom roku?

Prilikom određivanja vremena korištenja konsultanskih usluga potrebno je voditi računa o trenutnim potrebama klijenata za korištenjem konsultanskih usluga, njegovim individualnim karakteristikama, kao i obimu i vrsti aktivnosti koje je neophodno provesti kako bi se zadovoljila određena potreba klijenta za konsultantskim uslugama.

Neke poslovne situacije je moguće rješiti već u roku od samo 1 sat, dok je za druge neophodno i više mjeseci. Također, postoje kompanije koje za svoje potrebe angažuju konsultanta na duži vremenski period, a suradnju sa konsultanom definišu na bazi određenog mjesečnog angažmana ili ekskluziviteta angažmana konsultanta samo za jednog konkretnog klijenta.

Bez obzira o kakvom vremenski ograničenom ili neograničenom angažmanu je riječ, potrebno je da se isti zasniva na pozitivnoj implementaciji konsultanskih usluga koje nekada mogu biti vidljive tek nakon proteka izvjesnog vremena od izvršenja dogovorenih konsultanskih usluga. U svakom pojedinom slučaju, rokovi izvršavanja konsultanskih usluga i očekivani efekti implementacije aktivnosti akcionog plana kojeg predlaže konsultant trebaju biti definisani ugovorom o konkretnom poslovnom problemu za koji se angažuje konsultant.

Pratite nas na društvenim mrežama!