Pratite nas na:

Koje su usluge poslovnog savjetnika?

Koje su usluge poslovnog savjetnika?

Usluge poslovnog savjetnika su raznovrsne i mogu biti: finansijske, pravne, inžinjerske, menadžerske i sl. Najčešće usluge poslovnog savjetnika su: izrada projektne dokumentacije ( npr. planovi, programi, analize i sl.), nadzor nad izvođenjem projekata, tehnička pomoć pri transferu tehnologije, organizacija, edukacija i slično. Poslovni savjetnik treba da obezbjedi podršku poslovnom odlučivanju u specifičnim poslovnim situacijama ili prilikom svakodnevnog razmatranja poslovne problematike za koju su potrebna specijalistička znanja iz pojedinih oblasti. Budući da rade u brojnim kompanijama, poslovni savjetnici obično donose znanje i iskustva iz proteklog savjetodavnog rada, koje njihovim klijentima pomaže u novim situacijama. Veoma važno je da poslovni savjetnik vodi računa o tajnosti podataka i sukobu interesa kod izvršavanja usluga na više srodnih projekata.

Pratite nas na društvenim mrežama!