Pratite nas na:

Novi projekti: Područna privredna komora Banja Luka

23. Novembra 2013.

Novi projekti: Područna privredna komora Banja Luka

U suradnji sa Područnom privrednom komorom Banja Luka 14.11.2013. godine, održan stručni seminar pod nazivom „Upravljanje finansijama, klijentima i rizicima“.

 Program obuke kreiran je sa ciljem da učesnicima ponudi osnovne informacije i ukaže na značaj proaktivnog upravljanja  finansijama, odnosima sa klijentima i poslovnim rizicima. Znanje stečeno kroz sesije i predviđene praktične vježbe je unaprijedilo  vještine učesnika/menadžera za kvalitetnije i efikasnije upravljanje navedenim oblastima u cilju postizanja konkurentske prednosti.

Teme su obrađene u tri modula:

I MODULZnačaj proaktivnog finansijskog upravljanja
– Plansko-analitički pristup u finansijskom  upravljanju
– Značaj upravljanja materijalnim i nematerijalnim resursima
– Mjerljivost pokazatelja i plansko-analitički sistem
– Upravljanje nematerijalnim resursima

II MODUL: Procesi, ciljevi i vrste upravljanja odnosima sa klijentima i njihov uticaj na finansijske rezultate
– Značaj upravljanja odnosima sa klijentima
– Strategija usmjerena na upoznavanje potreba i ponašanja klijenata
– Kako maksimizirati prihode i poboljšati prepoznatljivost

III MODUL: Važnost naplate potraživanja od klijenata i upravljanja finansijskim rizicima
– Značaj pravovremene naplate i zastoji u naplati potraživanja od klijenata
– Jedinstven postupak naplate od klijenata i procjene rizika naplate
– Kako proaktivno upravljati procesima naplate i finansijskim rizicima poslovanja.

Pratite nas na društvenim mrežama!