Pratite nas na:

Partnerska suradnja – CETEOR, Sarajevo

20. Novembra 2022.

Partnerska suradnja – CETEOR, Sarajevo

Sa ciljem promicanja značaja energijske efikasnosti u zgradarstvu za razvoj BH privrede i društva, kroz projekt BEEP, kojeg implementira Ministarstvo prostornog uređenja FBiH, uz kreditna zaduženja Svjetske banke, ostvarena je partnerska suradnja sa Centrom za ekonomski, tehnološki i okolinski razvoj (CETEOR) Sarajevo.

U oktobru 2022. godine, u organizaciji CETEOR-a, ostvarena je poslovna suradnja pri realizaciji stručnog programa obuke za žene koje aktivno djeluju u sektoru zgradarstva, kroz “Projekat energijske efikasnosti u BIH” BEEP, u oblasti unaprijeđenja njihovih poslovnih kompetencija i to: liderskih vještina, vještina poslovne komunikacije, vještina kreativnog rješavanja problema i vještina poslovnog pregovaranja.

Dodatne informacije o održanim obukama možete pronaći na slijedećim linkovima:

edukacija u Mostaru

edukacija u Sarajevu.

Više informacija o ovom poslovnom partneru možete pronaći na slijedećoj web stranici: https://ceteor.ba/.

Pratite nas na društvenim mrežama!