Pratite nas na:

Savjet dana

14. Februara 2020.

B2B vs. B2C marketing

Pri poduzimanju marketing aktivnosti, postoji značajna razlika između pristupa B2B i B2C tržištu. Jedna od osnovnih razlika je u načinu donošenja kupovnih odluka. B2B kupovina više se zasniva na logici (racionalno odlučivanje), a B2B klijenti često moraju dokazati povrat ulaganja […]
7. Februara 2020.

Prednosti digitalnog marketinga za unapređenje korisničkog iskustva

Primjena digitalnih marketing alata od posebnog je značaja za kreiranje i unapređenje jedinstvenog korisničkog iskustva. Za kreiranje jedinstvenog korisničkog iskustva fokus preduzeća, pri poduzimanju marketing aktivnosti, treba biti na načinu na koji se digitalna i ne-digitalna korisnička iskustva međusobno nadopunjuju, […]
31. Januara 2020.

Značaj inovacija i kreativnosti za poslovni razvoj

Inovacije i kreativnost osnovne su odrednice organizacijske kulture i konkurentske prednosti suvremenih preduzeća. Preduzeća koja su uspješna u zadovoljavanju potreba svojih kupaca i za kupce kreiraju dodatnu vrijednost ulažu značajne (ne)finansijske resurse u razvoj inovativnih rješenja i kreativnih vještina ljudskih […]
24. Januara 2020.

Strateški pristup planiranju organizacijskih promjena

Poslovanje u sve dinamičnijem poslovnom okruženju zahtijeva od strateških menadžera da budu proaktivni pri upravljanju promjenama. Poduzimanje organizacijskih promjena najčešće nailazi na otpore u preduzećima koja neplanski pristupaju tome, a pri tome se promjene posmatraju isključivo kao neizvjesnost i to […]
17. Januara 2020.

Optimiziranje poslovnih procesa

Poslovni procesi, u svakom preduzeću, su jedan od tri važna faktora (uz ljude i tehnologiju) koji ukoliko ne funkcioniraju ‘na pravi’ način, mogu u značajnoj mjeri uticati na stepen uspješnosti preduzeća. Upravljanje poslovnim procesima (BPM) i njihovo kontinuirano optimiziranje jedan […]
10. Januara 2020.

Revizija HR funkcije (HR Audit)

Za proakvitno upravljanje ljudskim potencijalima, u preduzeću, od posebnog značaja je revizija HR funkcije (HR Audit), kao sveobuhvatna metoda za pregled trenutnih politika, postupaka, dokumentacije i cjelokupnog sistema za upravljanje ljudskim potencijalima. Vrši se sa ciljem prepoznavanja mogućnosti za poboljšanja […]
3. Januara 2020.

Važnost multidisciplinarnih timova

Za uspješno poslovanje preduzeća, od posebnog značaja je da se pri formiranju poslovnih timova primjenjuje multidisciplinarni pristup. Formiranje multidisciplinarnih timova u preduzeću jedan je od izazova za menadžere odnosno voditelje timova. Pri tome je potrebno da su uloge svakog od […]
28. Decembra 2019.

CFO: Digitalne vještine i podatkovna pismenost

Stepen spremnosti domicilnih preduzeća za digitalnu transformaciju poslovanja zavisi i od digitalnih vještina i podatkovne pismenosti finansijskih menadžera (CFO). Anketa McKinseyja utvrdila je da je samo 13% CFO-a počelo koristiti automatizaciju, a da je velika većina anketiranih preduzeća uspjela digitalizirati […]
20. Decembra 2019.

Finansijski aspekti digitalne transformacije

U digitalnoj ekonomiji, finansijski menadžeri (CFO) trebaju biti inovativni i pokretači promjena, sa ciljem kvalitetnijeg upravljanja (ne)finansijskim resursima preduzeća. Pri digitalnoj transformaciji poslovanja značajan broj finansijskih menadžera, ali i vlasnika preduzeća koji pružaju npr. računovodstveno-revizorske usluge veoma malu pažnju posvećuju […]
13. Decembra 2019.

Strateško vs. Investicijsko planiranje

Iako se radi o poslovnom planiranju u oba slučaja, strateško planiranje se razlikuje u odnosu na investicijsko planiranje. Strateškim planom detaljnije se razrađuje način realizacije (cjelokupne) poslovne strategije preduzeća, a investicijski plan ima za cilj obezbjediti uspješan povrat uloženog kapitala, […]

Pratite nas na društvenim mrežama!