Pratite nas na:

SoftConsulting postao član u ABSL BiH

1. Novembra 2019.

SoftConsulting postao član u ABSL BiH

Pridržavajući se principa multidisciplinarne poslovne saradnje i sa ciljem promocije značaja korištenja outsourcing usluga za konkurentnost MSP u BiH, SoftConsulting s.p. Tuzla je, u oktobru 2019. godine, postao član  Asocijacije biznis servis lidera u BiH (ABSL BiH).

Asocijacija biznis servis lidera u BiH (ABSL BiH) zastupa poslovne interese svih domaćih kompanija, koje pružaju usluge kompanijama na međunarodnom tržištu. ABSL BiH je osnovan početkom 2019. godine, po uzoru na zemlje Centrale i Istočne Evrope, i uz pomoć partnera u Poljskoj i Češkoj.

Cilj ABSL BiH je pomoći razvoj ovog sektora, te osigurati rast obima poslovanja ovih kompanija na domaćem i inostranom tržištu, kroz povećanje izvoza usluga domaćih kompanija u slijedećim industrijama:

Finansijske i računovodstvene usluge
Upravljanje ljudskim potencijalima (HR)
Marketing
– Informacione tehnologije (IT)
Istraživanje i razvoj
– Upravljanje dokumentima (Document Management)
– Podrška klijentima (Customer Support)
– Pravo
Upravljanje znanjem (Knowledge Management).

S druge strane, ABSL BiH želi i radi na tome da dovede nove investitore i kreira nova radna mjesta. U narednom periodu radit će i na stvaranju boljih uslova poslovnog okruženja unutar ove industrije. Cilj ABSL BiH je izgraditi industriju konkurentnih poslovnih usluga u BiH, te kompanijama iz BiH osigurati pristup događajima razmjene znanja, koje organizuju sa partnerskim organizacijama ABSL iz Poljske, Češke, Rumunije, te pristup podacima o tržištu ili komparativnim analizama tržišta.  

Više informacija o ABSL BiH možete pronaći na web stranici: http://absl.ba

Pratite nas na društvenim mrežama!