Pratite nas na:

SoftConsulting u BAS bazi konsultanata

21. Oktobra 2010.

SoftConsulting u BAS bazi konsultanata

SoftConsulting s.p. Tuzla je, dana 15.10.2010. godine, uveden u BAS bazu podataka konsultanata.

BAS program poslovno savjetodavnih usluga za BiH osnovan je sa ciljem da se pruži podrška razvoju malih i srednjih BH firmi.  Program finansiraju: Holandija, DfiD UK, EU Phare, CEI Norveška.

Putem BAS programa možemo Vam pružiti poslovne savjete u područjima kao što su: istraživanje tržišta, poboljšanje strukture preduzeća npr. kroz osnivanje novih odjela, priprema poslovnih planova i  projekata, razvijanje i poboljšanje menadžment informacionih sistema i drugo.

Trenutno su aktuelni projekti koji se odnose na nova ili modificirana proizvodna postrojenja koja uključuju zaštitu okoline i/ili energetsku efikasnost. U ovoj oblasti BAS budžet u 2010. godini ima produžen rok za finansiranje projekata do februara 2011. godine. BAS Program Bosna i Hercegovina nudi donaciju do 75% ukupnih neto troškova projekta, do maksimalno 10,000 EUR po projektu.

BAS Program za Bosnu i Hercegovinu može ponuditi podršku klijentima koji zadovoljavaju slijedeće uslove:

  • BH firme male ili srednje veličine u svim poslovim sektorima, sa izuzetkom vojne i duhanske industrije, bankarstva i klađenja
  • Firma je u večinskom privatnom, BH vlasništvu
  • Postoji najmanje dvije godine
  • Ima između 10 i 250 uposlenih.

Detaljne informacije o neophodnoj projektnoj dokumentaciji, za apliciranje putem BAS programa, možete preuzeti na slijedećem linku: BAS dokumentacija ili nas za neophodne konsultanske usluge kontaktirati putem e-maila.

Pratite nas na društvenim mrežama!