Pratite nas na:

U novu 2012. godinu sa novim proizvodima i pogodnostima

3. Januara 2012.

U novu 2012. godinu sa novim proizvodima i pogodnostima

Nastojeći da pratimo savremene trendove, u 2012. godini, kreirali smo nove proizvode i pogodnosti.

Uvođenje novih zaposlenika u poslovanje privrednog subjekta, osnova su poslovnog razvoja, a jedinstveno postupanje svih zaposlenika: trenutnih i novih, u skladu sa tržišnim potrebama, neophodno je da bi se postigla njihova operativna učinkovitost. Kako bi obezbjedili nesmetan poslovni razvoj privrednih subjekata, za potebe klijenata, u 2012. godni izvršena je izrada seta operativnih priručnika, sa nadom da će novi produkti pronaći svoju valorizaciju na tržištu.

Kreirani priručnici nastali su kao rezultat prethodnih iskustava u radu, ali i praktične primjene određenih teorijskih modela. Naime, u praktičnoj primjeni svakodnevnih poslovnih aktivnosti od strane privrednih subjekata, uočen je nedostatak osnovnih teorijskih koncepata. Upravo ovu problematiku, poslovni priručnici trebaju da “savladaju”, jer svakodnevna praktična primjena poduzetničkih inicijativa, bez poznavanja osnova teorije organizacije rada i ekonomike poslovanja, ne obezbjeđuje efikasan povrat uloženih materijalnih resursa privrednog subjekta.

Zato je na jedinstven i sistematičan način kreirano  5 osnovnih priručnika, sa namjerom da njihov obim prilagodimo budućim potrebama klijenata:

Sadržaj pojedinog priručnika možete preuzeti klikom na pojedini naslov, a za komercijalnu upotrebu priručnika možete nas kontaktirati putem e-maila.

Pridržavajući se principa transparentosti u vlastitom radu pri upravljanju odnosima sa klijentima, standardizirali smo generalnu ponudu usluga za 2012. godinu. Cjenovnik konsultantskih usluga, za standardizovanu ponudu usluga u 2012. godini, možete preuzeti ovdje. Sve individualizirane ponude, kreirane u skladu sa konkretnim potrebama klijenata, biće formirane na bazi prethodno izraženih osnovnih cijena usluga.

U nadi da će poslovna 2012. godina donijeti nove poslovne izazove i pozitivne razvojne trendove, zahvaljujemo Vam se na ukazanom povjerenju i budućoj suradnji !

Pratite nas na društvenim mrežama!