Pratite nas na:

Savjet dana

19. Januara 2018.

Robot konsalting: Machines vs Humans

Robotika, digitalizacija, automatizacija, umjetna inteligencija (AI), virtualna stvarnost (VR), poslovanje “u oblaku” globalni su trendovi digitalne ekonomije, koji još uvijek nisu prisutni ili su nedovoljno prisutni na BH tržištu, ali i regiji Balkana. Nepoznavanje li nedovoljno poznavanje suštine ovih pojmova, […]
12. Januara 2018.

Radni odnosi i stručno osposobljavanje

Tema radnih odnosa, kadrovska pitanja i razvoj ljudskih potencijala uvijek je aktualna za menadžere i vlasnike biznisa. Kao mentorica za HR grupu na forumu u internacionalnoj mreži žena poduzetnica – CBFW, u januaru 2018. godine, obradila sam slijedeću temu: How […]
5. Januara 2018.

Ljudski potencijali vs. Resursi

Prvi tekst u rubrici Savjet dana, u 2018. godini, je iz oblasti menadžment konsaltinga. Lokalni poslodavci – vlasnici MSP u BiH, ponekad, zaboravljaju na faktore koji djeluju na tržištu rada. Prije nekoliko dana, pročitala sam post na LinkedIn-u koji je […]
29. Decembra 2017.

Zaključak vs. početak poslovne godine

Svaki početak ima i svoj kraj, a svaki završetak ima i novi početak. Približava se kraj tekuće poslovne godine, što znači da se računovođe, u decembru, pripremaju za izradu završih računa: vrše se inventure, saldiraju konta i izvršavaju druge operativne […]
22. Decembra 2017.

H2020 aplikacijski proces

Aplicirati za H2020 fond ili druge obike grantova podrazumijeva izradu projektnog prijedloga koji je predmet bespovratnog finansiranja. Inovativne ideje, čak i kada su oblikovane kao konkretan projektni prijedlog, mogu izgledati kao finansijski opravdano ulaganje za autora idejnog projekta, ali pri […]
15. Decembra 2017.

Dugoročni izvori finansiranja

Osnovna djelatnost banaka je: prikupljanje depozita, plasman kredita i izvršavanje platnih transakcija odnosno aktivni, pasivni i neutralni bankarski poslovi. Bankarski sektor zasniva se, prvenstveno, na upravljanju tuđim finansijama. Banke su samo jedan od posrednika u izvršavanju finansijskih transakcija kojima svoje […]
8. Decembra 2017.

Upravljanje finansijskim prioritetima

Upravljanje finansijskim prioritetima podrazumijeva postojanje precizno definirane finansijske politike i procedura u preduzeću. Ukoliko je u preduzeću sve (finansijski) prioritet, to je znak da ne postoji planski pristup pri upravljanju finansijama u preduzeću.  Planski pristup pri upravljanju finansijama znači definiranje […]
1. Decembra 2017.

Investicijsko planiranje

Upravljanje investicijskim projektima podrazumijeva i investicijsko planiranje. Brojni su primjeri iz prakse kada se investicijski projekti realiziraju bez investicijskog planiranja. U takvim situacijama, rezultati investicijskog projekta (pozitivni ili negativni) ne mogu se izmjeriti odnosno ne postoji mogućnost da se na […]
24. Novembra 2017.

Prodajna strategija

Prodajna funkcija jedna je od najznačajnijih poslovnih funkcija u preduzeću. Kreiranje odgovarajuće prodajne strategije nije jednostavan zadatak. Izostanak definiranja prodajne strategije ili kreiranje neadekvatne prodajne strategije rezultat je nepoznavanja temeljnih principa i zakonitosti na kojima se zasnivaju odnosi na tržištu. […]
17. Novembra 2017.

Marketing plan(iranje)

“Imam(o) odličnu ideju o ….. ” riječi su sa kojima počinju razgovori sa poduzetnicima. Pitanje koje obično postavim sugovornicima je: Kakav je Vaš plan? ili Imate li marketing plan? I tu nastaje prva interakcija, gdje čak i Voditelji prodaje i […]

Pratite nas na društvenim mrežama!