Pratite nas na:

Novi sadržaji u Savjetu dana

27. Februara 2014.

Novi sadržaji u Savjetu dana

U februaru 2014. godine, kreirana su četiri (4) nova Savjeta dana.

Rubrika Savjet dana kreirana je sa cilljem da posjetiocima portala prezentira aktuelne teme sa kojima se susrećemo u radu i ponudi pomoć našim klijentima u njihovim razvojnim opredjeljenjima.
Sekcija će imati karakteristike bloga, a sadržaji će biti kreirani kao rezultat najznačajnijih sedmičnih dešavanja u upravljanju odnosima sa klijentima odnosno aktuelnostima na tržištu.

Trenutno je kreirano više oko trideset tekstova, a u februaru 2014. godine bile su aktuelne slijedeće teme:

Multitasking: kontakti, korespondencija i sastanci

Digitalni mediji i procesni pristup

Usmena vs. pisana poslovna komunikacija

Terminski i drugi planovi.

Poslovna saradnja sa Vama predstavljati će za jedno novo iskustvo, a prethodno stečena iskustva ćemo uvijek koristiti isključivo sa ciljem obostrano korisnog unapređenja poslovanja i proširenje naše međusobne suradnje !

Pratite nas na društvenim mrežama!