Pratite nas na:

Novi e-Priručnik© u ponudi

6. Decembra 2017.

Novi e-Priručnik© u ponudi

SoftConsulting s.p. Tuzla je, u decembru 2017. godine, pripremio novi e- Priručnik:

Cilj izrade e-Priručnika – Politika i procedure za operativno upravljanje finansijskim poslovanjem© je pružiti smjernice i informacije neophodne za finansijsko upravljanje.

e-Priručnikom su definirani osnovni principi i operativna postupanja pri finansijskom upravljanju.  Propisani principi poslovanja napisani su u duhu dobre poslovne prakse, a njihovom primjenom želi se postići finansijski opravdano i profitabilno upravljanje u poslovnim organizacijama. Procedurama je detaljnije opisan način primjene principa poslovanja, utvrđenih Politikom, u svakodnevnim poslovnim aktivnostima preduzeća.

Cijena e-Priručnika je:

pojedinačni e-Priručnik  (1 kom.)         50,00 KM +PDV, jednokratno
Set tipskih– standardizovanih e-Priručnika ( 4+1 gratis kom. ) 200,00 KM +PDV, jednokratno
Set tipskih– standardizovanih e-Priručnika  ( 8+2 gratis kom.) 400,00 KM +PDV, jednokratno
Set tipskih– standardizovanih e-Priručnika  (12+3 gratis kom.)      600,00 KM +PDV, jednokratno

Napomena: Cijena obuhvata i konsultantsku podršku pri praktičnoj primjeni  e-Priručnika.porucite_korpa
Više informacija o cjelokupnoj ponudi e-Priručnika možete saznati ovdje.

Online narudžba e-Priručnika može se izvršiti i putem specijalizirane web trgovine za prodaju knjiga – knjiga.ba.

Za dodatne informacije i komercijalnu upotrebu e-Priručnika možete nas kontaktirati i putem e-maila.

Pratite nas na društvenim mrežama!