Pratite nas na:

Projekt BENEFIT – SoftConsulting u industrijskom katalogu

5. Novembra 2019.

Projekt BENEFIT – SoftConsulting u industrijskom katalogu

Sukladno promotivnom sloganu za 2019. godinu – ‘First People First‘ i sa ciljem promocije značaja ulaganja u razvoj ljudskih potencijala za ekonomiju znanja, u okviru projekta BENEFIT, SoftConsulting s.p. Tuzla je u novembru 2019. godine uvršten u Industrijski katalog kompanija.

Projekat BENEFIT, iz programa Erasmus + Europske Unije, kreiran je sa ciljem povezivanja poslovne zajednice i naučno – istraživačkih institucija, radi zajedničkog rada na projektima, suradnji između kompanija i mogućnostima studentske prakse i pisanja diplomskih, magistarskih i doktorskih radova. 

U regiji Zapadnog Balkana, uprkos činjenici da su telekomunikacije stup digitalne ekonomije, smanjen je broj studenata i visokoobrazovanih kadrova u IKT, a glavni razlog je što IKT industrija prolazi kroz značajne promjene, gdje tržište rada zahtijeva ‘novi’ profil kadrova, koji posjeduju tehničke i tržišno orijentirane vještine, sa ciljem odgovora na izazove tehničko-ekonomskog društva.

U tom smislu, projekt BENEFIT će raditi na tri glavna stupa:

– suradnja sveučilišta i IKT industrije na modernizaciji studijskog programa telekomunikacijskog inženjerstva;

– usvajanje suvremenih nastavnih metoda i alata, unapređenje infrastrukture i stvaranje zajedničkih laboratorija sveučilišne IKT industrije;

–  provedba usavršavanja nastavnika i učenika.

Sa ciljem povećanja razine suradnje, vidljivosti i trajnih mogućnosti u okviru projekta BENEFIT razvijena je integrirana e-platforma, koja će omogućiti pristup materijalu za e-učenje, obuku/stažiranje u regiji, popis sveučilišta i kompanija, mogućnosti zapošljavanja i događaje tehničke prirode, dostupne široj javnosti.

Projekt BENEFIT doprinijeti će oblikovanju modernog profila budućih kadrova u oblasti IKT inženjerstva i na taj način obezbjediti premošćivanje jaza sa potrebama tržišta rada, što je konkretna akcija kao odgovor na najavljene programske ciljeve zemalja Zapadnog Balkana.

Više informacija o projektu BENEFIT možete pronaći na web stranici: https://www.project-benefit.eu/eplatform/

Pratite nas na društvenim mrežama!