Pratite nas na:

Savjet dana

20. Novembra 2015.

PR vs. Integrirana marketing komunikacija

Tekuću sedmicu obilježile su aktivnosti iz naslova teksta za današnji Savjet dana. Jučer je obilježen Internacionalni dan ženskog preduzetništva. Tim povodom, kao mentorica u CBFW sa sjedištem u Londonu, imala sam određene obaveze prema članicama ove poslovne mreže. Kontinuirana poslovna […]
13. Novembra 2015.

Kako uskladiti poslovne kontakte u “stvarnom” vremenu?

Inspiraciju za današnji Savjet dana pronašla sam u tekstu: Djeca u mentosovom oglasu pomažu sramežljivim odraslim da uspostave kontakt.  Slikovni prikaz uz ovaj Savjet dana, pronašla sam prije 7 dana, kada sam napisala tekst: Značaj društvenih mreža za poslovno umrežavanje, […]
6. Novembra 2015.

Značaj društvenih mreža za poslovno umrežavanje

Kada pokušate da prevedete social networks (tj. društvene mreže) i networking (tj. poslovno povezivanje i umrežavanje poslovih ljudi), onda se dobije i naslov teksta za današnji Savjet dana. Društvene mreže su mnogo više od IT alata koji se koriste za plasiranje […]
31. Oktobra 2015.

Značaj i primjena praktičnih kompetencija

Posljednji Savjet dana, u julu 2015. godine, sadrži korisne informacije o značaju i primjeni praktičnih komeptencija. U poduzetništvu i biznisu praktične kompetencije su veoma važne za poslovni razvoj. Kompetencija je skup povezanih znanja, stavova, vještina i drugih osobnih karakteristika i […]
30. Oktobra 2015.

Ljudski resursi i intelektualno vlasništvo

Posljednji Savjet dana, za tekući mjesec, posvetila sam značaju ljudskih resursa za unapređenje, ali i zaštitu intelektualnog vlasništva poslovne organizacije. Ovoj temi se ne posvećuje dovoljno pažnje u BH poslovnim organizacijama, prvenstveno zbog toga što ne postoje adekvatna znanja o […]
22. Oktobra 2015.

HRM i poslovni ciljevi

Današnji tekst za rubriku Savjet dana pišem nešto ranije nego to obično činim. Moguće je da većinu poslovnih aktivnosti, na BH tržištu, činim preuranjeno, ali kada kao poslovni cilj imate Poslovnu izvrsnost kao koncept upravljanja onda to ne treba da […]
16. Oktobra 2015.

Poslovni tim i strukturirani zadaci

U projektnom menadžmentu, ali i menadžmentu općenito, stepen uspješnosti projekta zavisi prvenstveno od toga na koji način je formiran poslovni tim i kako su strukturirani zadaci. U većini poslovnih organizacija, ali i projekata koji se realiziraju između više poslovnih organizacija, […]
9. Oktobra 2015.

Interni teambuilding vs. “Otvorene” radionice

Jedan od projekata koje je kreirao SoftConsulting s.p. Tuzla ima naziv Ideje & Radionice ®  i predstavlja oblik tzv. „otvorenih“ savjetodavno-edukacijskih programa. Nadalje, za potrebe klijenata SoftConsulting s.p. Tuzla kreira “in-house” tj. interne savjetodavno – edukacijske programe koji se u […]
2. Oktobra 2015.

Značaj kadrovske politike

Koji je značaj adekvatnog kreiranja kadrovske politike, u poslovnoj organizaciji, može se objasniti sa samo jednom frazom: pravi ljudi se nalaze na pravim mjestima. Sva problematika pri upravljanju ljudskim potencijalima, u poslovnim organizacijama, nastaje pri nastojanju menadžmenta da pronađe prave […]
25. Septembra 2015.

Big Data ili Manje je više?

Više je razloga zašto sam za današnji Savjet dana izabrala naslov: Big Data ili Manje je više? Naime, u većini BH poslovnih organizacija nedovoljno pažnje se posvećuje procesu pohranjivanja i ažuriranja podataka, a zatim i njihovog korištenja za poslovno odlučivanje. […]

Pratite nas na društvenim mrežama!