Pratite nas na:

Finansijski konsalting

2. Marta 2018.

Fiksna vs. varijabilna kamatna stopa

U suradnji sa portalom kliker.ba, prije 2 godine, editovan je tekst: Fiksna vs. varijabilna kamatna stopa (prednosti i mane). Obje vrste kamatnih stopa posmatrane su sa stanovišta štednje i kreditiranja. Cilj ovog teksta je posmatrati dugoročne aspekte izbora jedne u […]
29. Decembra 2017.

Zaključak vs. početak poslovne godine

Svaki početak ima i svoj kraj, a svaki završetak ima i novi početak. Približava se kraj tekuće poslovne godine, što znači da se računovođe, u decembru, pripremaju za izradu završih računa: vrše se inventure, saldiraju konta i izvršavaju druge operativne […]
22. Decembra 2017.

H2020 aplikacijski proces

Aplicirati za H2020 fond ili druge obike grantova podrazumijeva izradu projektnog prijedloga koji je predmet bespovratnog finansiranja. Inovativne ideje, čak i kada su oblikovane kao konkretan projektni prijedlog, mogu izgledati kao finansijski opravdano ulaganje za autora idejnog projekta, ali pri […]
15. Decembra 2017.

Dugoročni izvori finansiranja

Osnovna djelatnost banaka je: prikupljanje depozita, plasman kredita i izvršavanje platnih transakcija odnosno aktivni, pasivni i neutralni bankarski poslovi. Bankarski sektor zasniva se, prvenstveno, na upravljanju tuđim finansijama. Banke su samo jedan od posrednika u izvršavanju finansijskih transakcija kojima svoje […]
8. Decembra 2017.

Upravljanje finansijskim prioritetima

Upravljanje finansijskim prioritetima podrazumijeva postojanje precizno definirane finansijske politike i procedura u preduzeću. Ukoliko je u preduzeću sve (finansijski) prioritet, to je znak da ne postoji planski pristup pri upravljanju finansijama u preduzeću.  Planski pristup pri upravljanju finansijama znači definiranje […]
1. Decembra 2017.

Investicijsko planiranje

Upravljanje investicijskim projektima podrazumijeva i investicijsko planiranje. Brojni su primjeri iz prakse kada se investicijski projekti realiziraju bez investicijskog planiranja. U takvim situacijama, rezultati investicijskog projekta (pozitivni ili negativni) ne mogu se izmjeriti odnosno ne postoji mogućnost da se na […]
29. Septembra 2017.

Cijena (ne)adekvatnog upravljanja ljudskim potencijalima

Povod za  današnju temu: Cijena (ne)adekvatnog upravljanja ljudskim potencijalima je istraživanje EBRD-a, koje se vrši za potrebe procesa kreiranja programa podrške biznisima u Bosni i Hercegovini, i uvođenje obuka ostručavanja kojima bi se unaprijedila zapošljivost, prije svega mladih ljudi. Popunila […]
22. Septembra 2017.

H2020 – finansiranje disruptivnih inovacija

Na tržištu se 80-tih godina prošlog stoljeća pojavila disruptivna inovacija nazvana Windows, koja je nudila puno bogatije grafičko sučelje. Disruptivna inovacija, kao što joj i ime kaže, predstavlja inovaciju koja ima snagu promijeniti tržište određenog proizvoda ili usluge iz temelja, […]
15. Septembra 2017.

Isplativost digitalne transformacije

Bankarski sektor u BiH, u odnosu na ostale privredne oblasti, najviše investira u digitalnu transformaciju vlastitog poslovanja. Korisnici bankarskih usluga najbolje znaju i osjete prednosti digitalne transformacije bankarstva, ukoliko upotrebljavaju npr. usluge elektronskog ili mobilnog bankarstva, kartične produkte i druge […]
8. Septembra 2017.

Finansijska analiza i digitalne finansije

Povod za današnji Savjet dana, iz finansijskog konsaltinga, je stav i komentar jednog BH makroanalitičara da je BDP u BiH porastao za „samo“ 2%, kao i da se na osnovu toga ne može optimistično posmatrati BH ekonomska stvarnost, u poređenju […]

Pratite nas na društvenim mrežama!