Pratite nas na:

Finansijski konsalting

30. Marta 2018.

Finansijski menadžment: iskustvo i trendovi

Bez obzira koliko imate vlastitog iskustva u biznisu, saslušati rješenje konkretne problematike iz „tuđe“ perspektive  – konsultanta koji ima potrebno iskustvo, rezultirati će ostvarenjem konkretnih ušteda: od uštede vremenskih resursa do uštede finansijskih i drugih resursa. Kada na tržištu prodajete […]
23. Marta 2018.

Finansijske transakcije sa kupcima i dobavljačima

Finansijske korisnosti međusobne suradnje kupaca i dobavljača još uvijek se nedovoljno koriste u poslovanju preduzeća. Najčešći interni razlozi za to su nepoznavanje poslovnih partnera (kupaca i dobavljača) i nedovoljna komunikacija nabave i prodaje u preduzeću. Sa računovodstvenog aspekta jedino računi […]
16. Marta 2018.

Cijena vs. Vrijednost

U kupo-prodajnim i drugim partnerskim odnosima, zaključivanje formalnog ugovora ima za cilj i utvrđivanje finansijskih elemenata suradnje: način formiranja cijene, popusti/rabati, uvjeti plaćanja i sl. Izbor neformalnog načina poslovanja, bez pisanog ugovora, ima svoju cijenu. Sa druge strane, pisana “pravila” (ugovori, […]
9. Marta 2018.

Dimenzije budžetiranja

U finansijama općenito, sa posebnim naglaskom na prodajne aktivnosti i konkretizaciju kupo-prodajne transakcije može se uočiti problematika neadekvatnog budžetiranja ili  izostanak utvrđivanja odgovarajuće dimenzije pri budžetiranju. Neadekvatno dimenzioniranje budžeta u većini slučajeva je glavni uzrok nesporazuma: – u finansijama: između […]
2. Marta 2018.

Fiksna vs. varijabilna kamatna stopa

U suradnji sa portalom kliker.ba, prije 2 godine, editovan je tekst: Fiksna vs. varijabilna kamatna stopa (prednosti i mane). Obje vrste kamatnih stopa posmatrane su sa stanovišta štednje i kreditiranja. Cilj ovog teksta je posmatrati dugoročne aspekte izbora jedne u […]
29. Decembra 2017.

Zaključak vs. početak poslovne godine

Svaki početak ima i svoj kraj, a svaki završetak ima i novi početak. Približava se kraj tekuće poslovne godine, što znači da se računovođe, u decembru, pripremaju za izradu završih računa: vrše se inventure, saldiraju konta i izvršavaju druge operativne […]
22. Decembra 2017.

H2020 aplikacijski proces

Aplicirati za H2020 fond ili druge obike grantova podrazumijeva izradu projektnog prijedloga koji je predmet bespovratnog finansiranja. Inovativne ideje, čak i kada su oblikovane kao konkretan projektni prijedlog, mogu izgledati kao finansijski opravdano ulaganje za autora idejnog projekta, ali pri […]
15. Decembra 2017.

Dugoročni izvori finansiranja

Osnovna djelatnost banaka je: prikupljanje depozita, plasman kredita i izvršavanje platnih transakcija odnosno aktivni, pasivni i neutralni bankarski poslovi. Bankarski sektor zasniva se, prvenstveno, na upravljanju tuđim finansijama. Banke su samo jedan od posrednika u izvršavanju finansijskih transakcija kojima svoje […]
8. Decembra 2017.

Upravljanje finansijskim prioritetima

Upravljanje finansijskim prioritetima podrazumijeva postojanje precizno definirane finansijske politike i procedura u preduzeću. Ukoliko je u preduzeću sve (finansijski) prioritet, to je znak da ne postoji planski pristup pri upravljanju finansijama u preduzeću.  Planski pristup pri upravljanju finansijama znači definiranje […]
1. Decembra 2017.

Investicijsko planiranje

Upravljanje investicijskim projektima podrazumijeva i investicijsko planiranje. Brojni su primjeri iz prakse kada se investicijski projekti realiziraju bez investicijskog planiranja. U takvim situacijama, rezultati investicijskog projekta (pozitivni ili negativni) ne mogu se izmjeriti odnosno ne postoji mogućnost da se na […]

Pratite nas na društvenim mrežama!