Pratite nas na:

Šta je berza?

16. Juna 2020.

Šta je berza?

Berze su organizirana i striktno regulirana finansijska tržišta na kojima se trguje vrijednosnim papirima, robom, uslugama ili valutama. Trgovanje na berzama zasnovano je na principu ponude i potražnje. Berze u osnovi služe kao primarna tržišta na kojima korporacije, vlade, i druge organizacije i institucije mogu prikupljati/povećati kapital usmjeravanjem sredstava investitora u produktivne pothvate. Berze imaju i sekundarnu ulogu zahvaljujući kojoj investitori mogu prodati svoje vrijednosne papire za gotovinu drugim investitorima i na taj način umanjiti investicijske rizike i održavati finansijski sistem likvidnim. Sa razvojem Interneta sve više se osnivaju i koriste elektroničke berze, tako da berza kao fizička lokacija pomalo gubi smisao.

Berza je samostalna i specifična institucija. Definiše se kao organizovani prostor u fizičkom i poslovnom smislu na kojem se po strogo utvrđenim pravilima trguje hartijama od vrednosti, novcem, devizama itd. Berza je organizovano tržište kapitala na kome se trguje standardizovanom robom i po unapred određenim uslovima. Berze mogu biti:

1. Finansijske – efektne, na njima se trguje različitim oblicima finansijskih instrumenata (hartija od vrijednosti). Mogu biti tržišta novca ili tržišta kapitala, u zavisnosti da li se na njima trguje kratkoročnim ili dugoročnim hartijama od vrijednosti.

2. Robne – produktne, pomažu promet velikih količina robe bez njihovog prisustva. Kupljena roba se isporučuje kupcu prema ugovoru, i isto se tako isplaćuje kupovna cijena poslije berzanskog sastanka. Na robnim berzama se najčešće trguje žitaricama, metalima, ostalim poljoprivrednim proizvodima, naftom, gasom, strujom i dr.

3. Mješovite – na njima se trguje i finansijskim instrumentima i robom. Na mješovitoj berzi trgovanje se obavlja u posebno organizovanim djelovima berze, koji se organizuju prema vrsti tržišnog materijala.

Trgovanje na berzi obavlja se po strogo utvrđenim pravilima. Trgovina može biti organizovana kao:
– aukcijsko trgovanje po preovlađujućoj cijeni,

– aukcijsko trgovanje po principu minimalna cijena – minimalna količina i

– kontinuirano trgovanje po višestrukoj cijeni.

Aukcija je trgovanje na berzi metodom preovlađujuće cijene i metodom minimalna cijena – minimalna količina. Zakazuje se za sve hartije iste vrste određenog emitenta u unaprijed utvrđeno vrijeme. Za vrijeme aukcije, uparuju se nalozi ponude i tražnje za tom hartijom, prema cijeni. Aukciju vodi broker berze. Kontinuirano trgovanje se obavlja shodno višestrukoj cijeni preko knjige ponude i tražnje. Svi nalozi ponude i tražnje (svih berzanskih posrednika) za određenom hartijom od vrijednosti, koje je primio broker berze za taj dan trgovanja, unose se u knjigu. Knjigu naloga vodi broker berze i uglavnom se vodi elektronski. Nalozi ponude i tražnje, evidentirani u knjizi, po istoj cijeni, mogu da se uparuju.

Najstarija berza dionica na svijetu nalazi se u Amsterdamu, Nizozemska. Osnovana je 1602. i trgovala je dionicama nizozemske Ujedinjene istočnoindijske kompanije. Danas postoje berze dionica u cijelome svijetu, a najpoznatije su: New York Stock Exchange (Njujorška berza vrijednosnih papira – NYSE), London Stock Exchange (Londonska berza vrijednosnih papira – LSE), NASDAQ i Tokyo Stock Exchange (Tokijska berza vrijednosnih papira). Također postoje i berze koje su specijalizirane za pojedine proizvode. Na primjer, London Metal Exchange (Londonska berza metala) svjetski je centar za trgovanje industrijskim metalima, dok se ICE Futures Europe specijalizirala za izvedenice roba i vlasničkog kapitala. Preduzeća koja žele da se njihovim dionicama trguje na berzi dionica moraju tržištu redovito dostavljati informacije, uključujući redovite finansijske izvještaje i revidirane završne račune. Neke berze također traže i ispunjenje zahtjeva minimalnog kapitala.

Pratite nas na društvenim mrežama!