Pratite nas na:

Leftor

26. Decembra 2012.

Tailor Made Consulting: Skrojeni po Vašoj mjeri !

Novu 2013. godinu, želimo započeti tako da www.savjetnik.ba bude konsultant skrojen po Vašoj mjeri ! Nova kalendarska godina obično je vrijeme kada “okrećemo” novi list i počinjemo od početka. Znajući da je svaki početak težak, kao i da je svaki […]

26. Decembra 2012.

Inicijalno (kapitalno) ulaganje u IS

Informacijska tehnologija (IT) i njezina primjena postaje sve značajniji element u postizanju konkurentnosti i efikasnog poslovanja suvremenih organizacija. Informacioni sistem (IS) je uređeni i integrisani skup podataka, procesa, interfejsa, mreža i tehnologija koji su u međusobnoj korelaciji, a u cilju […]

25. Decembra 2012.

Šta je ROI?

Povrat na ulaganje (engl. return on investment –ROI) je postotak neto profita nakon oporezivanja od investicije poduzete za ostvarivanje tog profita. Jedan je od najčešće korištenih pokazatelja u poslovnom odlučivanju za ocjenjivanje uspješnosti investicijskih projekata. Računovodstvena stopa povrata, naziva se […]

1. Decembra 2012.

Mentor – Cherie Blair Foundation for Women

Mentoring Women in Business Programme u cijelosti je zasnovan na Web Platformi. Program datira od 2010. godine i trenutno okuplja 800 mentora iz 21 zemlje. Primjenom one-to-one mentoringa, te upotrebom online alata: Google Talk, Skype, Gchat, Email, kao i Web […]

30. Novembra 2012.

Šta je anketa ?

Anketa (fr.. enquête; lat.. inquisita; enquirere = istraživati) je naziv za skup postupaka pomoću kojih se pobuđuju, prikupljaju i analiziraju izjave ljudi kako bi se saznali podaci o njihovu ponašanju ili o njihovim stavovima, mišljenjima, preferencijama, interesima i slično, radi […]

30. Novembra 2012.

B2B on-line poslovanje

B2B on-line poslovni koncept je skraćenica od Business-to-Business (eng.) i predstavlja vrstu elektronskog poslovanja koja podrazumijeva tržišnu razmjenu između više organizacija odnosno  predstavlja formalni kooperativni odnos dvije ili više organizacija koje dijele resurse: informacije, dobra, usluge ili investicije. Uvažavajući tržišne […]

28. Oktobra 2012.

Afirmativno propitivanje

Afirmativno propitivanje (eng. Appreciative inquiry) je relativno novi pristup u upravljanju sistemskim promjenama, na području organizacijskog razvoja. Predstavlja kolaborativni proces uvođenja, pospješivanja i podržavanja organizacijskih promjena. Usmjerava se na prilike i mogućnosti koje izviru iz pozitivnih primjera u prošlosti. Zasniva […]

28. Oktobra 2012.

Šta je delfi metoda ?

Delfi metoda je kvalitativna metoda istraživanja koja se koristi za predviđanje trendova, istraživanje nedovoljno poznatih fenomena, rješavanje kompleksnih problema ili donošenje odluka. Najviše se koristi za predviđanje ekonomskih pojava čija je priroda neizvjesna, a poznavanje neophodno za pripremu odluka. Ova […]

28. Septembra 2012.

Finansijski menadžment

Poslovne finansije su relativno nova naučna disciplina, koja se počinje razvijati 1950-ih. Na razvoj poslovnih finansija značajno je uticao razvoj tržišta kapitala, dioničkih društava i finansijskih institucija.  Dva su pristupa finansijskom upravljanju: – Tradicionalni pristup – bavi se problemima pribavljanja […]

28. Septembra 2012.

Šta je terotehnologija ?

Terotehnologija ili menadžment održavanja poslovnih sistema (starogrčki: terein-staranje, tehne–vještina i logos–nauka) je naučna disciplina koja istražuje metode i zakonitosti menadžmenta poslovnih sistema tokom njihovog vijeka trajanja. Predstavlja kombinaciju menadžmenta, finansiranja, inženjeringa, izgradnje i drugih disciplina primijenjenih na fizička poslovna sredstva […]

Pratite nas na društvenim mrežama!