Pratite nas na:

Leftor

28. Januara 2013.

Strategije motiviranja

Motivaciju i menadžment nije moguće posmatrati odvojeno, gdje različiti stilovi menadžmenta imaju različito poimanje ljudskih potencijala i motivacije. Upravo zbog toga koriste se različite strategije motiviranja u ostvarivanju poslovnih ciljeva organizacije. Govoriti o kvalitetu, ujedno uvijek znači govoriti i o […]

24. Januara 2013.

Menadžment: uspješni pojedinci i timovi za uspjeh

Za preuzimanje materijala molimo Vas da kliknete na slijedeći tekst:Menadžment – uspješni pojedinci i timovi za uspjeh.

24. Januara 2013.

Upravljanj-e i virtuelni timovi

Za preuzimanje materijala molimo Vas da kliknete na slijedeći tekst:Upravljanj-e i virtuelni timovi.

24. Januara 2013.

Menadžer: lider ili mentor?

Za preuzimanje materijala molimo Vas da kliknete na slijedeći tekst:Menadžer – lider ili mentor?

24. Januara 2013.

Strateško odlučivanje: proaktivan pristup u ostvarenju poslovne vizije

Za preuzimanje materijala molimo Vas da kliknete na slijedeći tekst: Strateško odlučivanje – proaktivan pristup u ostvarenju poslovne vizije.

24. Januara 2013.

Menadžment: od upravljanja poslovanjem do uspješnog poslovanja

Za preuzimanje materijala molimo Vas da kliknete na slijedeći tekst: Menadžment – od upravljanja poslovanjem do uspješnog poslovanja.

24. Januara 2013.

Značaj ljudskog kapitala u kreiranju blagostanja

Za preuzimanje materijala molimo Vas da kliknete na slijedeći tekst:Značaj ljudskog kapitala u kreiranju blagostanja.

24. Januara 2013.

Finansijski menadžment i marketing strategija

Za preuzimanje materijala molimo Vas da kliknete na slijedeći tekst:Finansijski menadžment i marketing strategija.

24. Januara 2013.

Menadžment: upravljanje resursima i poslovnim rizicima

Za preuzimanje materijala molimo Vas da kliknete na slijedeći tekst:Menadžment – upravljanje resursima i poslovnim rizicima.

24. Januara 2013.

Menadžment: razvoj ljudskih potencijala i organizacijske vrijednosti

Za preuzimanje materijala molimo Vas da kliknete na slijedeći tekst:Menadžment – razvoj ljudskih potencijala i organizacijske vrijednosti.

Pratite nas na društvenim mrežama!