Pratite nas na:

Leftor

22. Aprila 2013.

Intelektualno vlasništvo i autorska prava

Intelektualno vlasništvo (engl. intellectual property) je zajednički naziv za nematerijalnu imovinu koja je nastala kao produkt ljudskog uma. Sa aspekta poslovnih subjekata, intelektualno vlasništvo je nematerijalna imovina kojoj se pridodaje knjigovodstvena vrijednost, u koju se znatno ulaže, a sve kako […]

28. Marta 2013.

Šta je sinergija?

Sinergija (grč. raditi zajedno) je pojam koji opisuje stanje kada je cjelina nešto veće i drugačije od zbira svojih dijelova. Ovaj pojam se koristi u ekonomiji i drugim oblastima. Najjednostavnije se definiše kao pojava da dva ili više elemenata nekog […]

27. Marta 2013.

GAP analiza ( analiza jaza)

Analiza jaza predstavlja tehniku strategijskog upravljanja za utvrđivanje mogućnosti rasta i razvoja organizacije. Svodi se na: identifikovanje nivoa aspiracije sadašnjih mogućnosti organizacije i stimuliranja istraživanja u planskom procesu sa ciljem da se otkriju strategije za popunjivanje jaza. Ovom tehnikom se, […]

26. Marta 2013.

Nove partnerske aktivnosti: reklamanadgradom

U martu 2013. godine, nakon prethodno uspostavljene suradnje sa Klijentom, naše poslovne aktivnosti razvijamo i kroz realizaciju partnerske suradnje na projektu reklamanadgradom, a kako bi smo ostvarili šire povezivanje sa oglašivačkom industrijom: digitalnim i drugim oglašivačima u BiH. Cilj naše partnerske […]

26. Marta 2013.

Tri godine virtuelnog savjetnika !

Sa velikim zadovoljstvom SoftConsulting  s.p. Tuzla obilježava jubilej – tri godine virtuelnog savjetovanja ! U martu 2013. godine, SoftConsulting s.p. Tuzla obilježio je jubilej povodom osnivanja samostalne konsultantske djelatnosti. Pokretanjem start-up biznisa, prije tri godine, strateško opredjeljenje osnivača bilo je […]

1. Marta 2013.

Šta je konkurentska prednost?

Poslovni subjekt ima konkurentsku prednost ukoliko klijentima isporučuje veću vrijednost od industrijskih suparnika. Konkurentska prednost zavisi od niza međusobno povezanih faktora koji treba da budu ispunjeni za njeno postizanje. Temelji konkurentske prednosti su: efikasnost, kvalitet, inovativnost i razumjevanje zahtjeva klijenata. […]

1. Marta 2013.

Emocionalna inteligencija

Emocionalna inteligencija (EI) je sposobnost prepoznavanja osjećaja, njihovog jasnog identificiranja, razumijevanja, sposobnosti kontrolisanja i korištenja za izražavanje misli. Načelno, EI se sastoji od dvije osnovne vrste vještina: vještine upravljanja sobom i vještine uspješne suradnje sa drugima. Korjeni EI su začeti […]

28. Februara 2013.

Menadžment: planiranje i fleksibilnost

Za preuzimanje materijala molimo Vas da kliknete na slijedeći tekst:Menadžment – planiranje i fleksibilnost.

28. Februara 2013.

Menadžment: upravljanje prodajnim procesom i tržišni rizici

Za preuzimanje materijala molimo Vas da kliknete na slijedeći tekst:Menadžment – upravljanje prodajnim procesom i tržišni rizici.

28. Januara 2013.

Strategije motiviranja

Motivaciju i menadžment nije moguće posmatrati odvojeno, gdje različiti stilovi menadžmenta imaju različito poimanje ljudskih potencijala i motivacije. Upravo zbog toga koriste se različite strategije motiviranja u ostvarivanju poslovnih ciljeva organizacije. Govoriti o kvalitetu, ujedno uvijek znači govoriti i o […]

Pratite nas na društvenim mrežama!