Pratite nas na:

Leftor

18. Septembra 2012.

Uspostavljanje prodajne funkcije u kompaniji

Imajući u vidu da marketing pristup upravljanjem poslovanjem kompanije u sebi sadrži i distribuciju kao jedan od 7 P (elemenata marketing miksa,) veoma bitno je prilikom izgradnje organizacijske strukture kompanije voditi računa o kanalima distribucije. Naime, prodaja kao jedna od […]

11. Septembra 2012.

Nove partnerske aktivnosti: Datalab BH d.o.o. Sarajevo

Unapređena partnerska suradnja sa Datalab BH d.o.o. Sarajevo i objavljen prvi članak u Poslovnim savjetima. Razvoj poslovne suradnje Datalab BH d.o.o. Sarajevo i SoftConsulting s.p. Tuzla, izvršen je  kako bi se obezbjedilo uspostavljenje i razvoj komunikacije sa klijentima koji koriste usluge […]

30. Avgusta 2012.

Šta je gerila marketing?

Gerila marketing je strategija oglašavanja koja se koristi niskobudžetnim i nekonvencionalnim metodama sa ciljem postizanja maksimalnih učinaka promocije.  Podrazumijeva poduzimanje svih aktivnosti koje omogućavaju prezentaciju preduzeća ili određenog proizvoda/usluge na nov i atraktivan način, koji istovremeno ne iziskuje velike troškove. […]

30. Avgusta 2012.

Marketing strategija

Marketing strategija omogućava precizno definisanje puta koji treba dovesti preduzeće do željene tržišne pozicije. Odabir marketing strategije sastoji se od definisanja: misije, utvrđivanja strateških ciljeva i ciljnog tržišta, te utvrđivanja resursa i oblikovanja marketing miksa. Dakle, to je proces u […]

29. Avgusta 2012.

Izazovi on-line mentorstva

Aplicirajući na CBFW mentorski program, prije više od 10 mjeseci, nisam znala da će mi ove projektne aktivnosti biti tako dinamične i da će tako brzo proteći tekuća godina. Naime, znala sam da će biti izazovno surađivati na jedan novi […]

24. Avgusta 2012.

Fleksibilnost i planiranje

Jučer ( op.a. petak 23.08.2013. godine) završila sam sve „stvari“ po planu za ovu sedmicu. Tačnije, završila sam sve i prije planiranog ROK-a, tako da sam USPJELA napraviti i plan za narednu sedmicu. Dogovorila SVE što se dogovoriti treba, za […]

16. Avgusta 2012.

Čemu taj PR služi zapravo ?

Sedmica se približava “kraju”, a novi članak u rubrici Savjet dana nisam napisala. Plan je: jedan članak SEDMIČNO i te dinamike ću se pridržavati ! Šta reći…ovu sedmicu… osim što sam se i dalje bavila “BIROKRACIJOM”…od prošle sedmice..i još jednim […]

9. Avgusta 2012.

Zašto je privredi potreban ‘One – stop – shop’?

Obećala sam da ću od avgusta 2013. godine, jednom sedmično, početi “osvježavati” rubriku Savjet dana. Tako, nekim neformalnim tonom bih trebala, ovaj puta, napisati nešto na temu: „Zašto je privredi potreban ‘One – stop – shop‘?“ Ali, šta je u […]

31. Jula 2012.

Značaj motivacije

U savremenoj ekonomiji glavni zadatak menadžera je razvoj ljudskih potencijala, a naročito je značajno područje djelovanja menadžera na motivaciju i odnose prema suradnicima. U okviru menadžmenta, motivacija ima važnu ulogu jer njome menadžer nastoji zadovoljiti želje i nagone svojih suradnika, […]

31. Jula 2012.

Šta je produktivnost ?

Produktivnost je pokazatelj uspješnosti poslovanja nekog preduzeća odnosno ekonomski princip koji teži da se ostvare određeni rezultati poslovanja sa minimalnim utrošcima radne snage. Dakle, produktivnost izražava efikasnost utrošenog rada u poslovnom procesu za određeni vremenski period. Ostvarena produktivnost se izračunava […]

Pratite nas na društvenim mrežama!