Pratite nas na:

Finansijski konsalting

2. Septembra 2016.

H2020 projekti bazirani na znanju i inovativnosti

Ekonomija znanja i na njoj zasnovano poslovno savjetovanje osnovna je karakteristika poslovnog koncepta kojeg SoftConsulting primjenjuje u praksi. Stoga će prvi tekst u septembru 2016. godine, u rubrici Savjet dana, biti posvećen finansiranju razvojnih projekata putem H2020 programa. Ekonomija bazirana […]
24. Juna 2016.

Zašto moderni kontroling treba Data scientiste?

Moderni kontroling sve više “zavisi” od suvremenih tehnologija: IT alata, baza podataka tvz. Big data, ali i stručnih kadrova koji na adekavatan način znaju postupati sa velikom količinom prikupljenih podataka, te posjeduju visok stupanj znanja i iskustva u analizi, simulaciji […]
17. Juna 2016.

Kako uskladiti budžet sa potencijalnim kupcem?

Vjerovatno ste bili u prilici da prilikom iniciranja informativne ponude, od potencijalnog kupca, dobijete slijedeći odgovor: “Vašu ponudu smo pažljivo pregledali, međutim, zbog ograničenosti našeg budžeta, nažalost nismo u mogućnosti da je prihvatimo. “ Budžet, naročito ukoliko u inicijalnoj ponudi […]
10. Juna 2016.

Izazovi partnerske aplikacije za H2020

Izvjesno vrijeme pokušavam pronaći poslovne partnere iz EU odnosno kreirati zajedničku aplikaciju za EU fond – H2020.  Prije nekoliko mjeseci, ostvarujem poslovnu suradnju i dogovaramo da ćemo kreirati zajednički projekat odnosno aplicirati na H2020. Razmjenili smo osnovne informacije i veoma […]
25. Marta 2016.

Značaj prediktivne analitike za CFO

Posljednji tekst u rubrici Savjet dana, za tekući mjesec, ima za cilj da na jednostavan način prezentira značaj prediktivne analitike za  poslovanje.   Dva teksta koja sam objavila na društvenim mrežama, u tekućoj sedmici, inspirisala su me da napišem današnji […]
18. Marta 2016.

Ulaganje u razvoj inovacija i H2020

Razvoj inovativnih projekata zahtjeva određena ulaganja u istraživanje tržišta, izradu tehničko – tržišne izvodljivosti projekta i poslovnog plana. U tom smislu kreiran je EU fond – H2020 koji podržava upravo ove aktivnosti odnosno obezbjeđuje finansiranje ovih aktivnosti u malim i […]
11. Marta 2016.

Upravljanje deviznim rizikom

Više je razloga zašto sam se opredjelila da današnji Svjet dana naslovim: Upravljanje deviznim rizikom. Prvi razlog je e-mail kojeg sam početkom sedmice dobila od Banke koja me obavještava, iako nemam devizni račun, da su primjećene transakcije koje imaju karakter […]
4. Marta 2016.

Značaj fundamentalne analize poslovanja

Prvi tekst iz oblasti finansijskog konsaltinga u rubrici Savjet dana, za mjesec mart 2016. godine, posvećen je značaju fundamentalne analize poslovanja. Fundamentalna analiza poslovanja pretpostavlja: temeljnu analizu finansijskih izvještaja kompanije i ukupnu ekonomsku analizu odnosno sposobnosti menadžmenta kompanije, sektora u […]
25. Decembra 2015.

Prava informacija – u pravo vrijeme

“Prava informacija – u pravo vrijeme” naslov je posljednjeg Savjeta dana u tekućoj poslovnoj godinu.  U 21. stoljeću, kada su ne samo ideje, nego i informacije, svuda oko nas, možemo konstatovati da, mnogi menadžeri, nemaju uvijek pravu informaciju- u pravo […]
18. Decembra 2015.

e-fikasnost i e-konomija

“Ekonomija proučava efikasnost, jer proučava ograničenost.” rečenica je sa kojom želim početi današnji Savjet dana. Međutim, da li smo kao pojedinci i poslovne organizacije, čak i kada smo efikasni, istovremeno i ekonomski opravdali svoju efikasnost? To ne mora uvijek biti […]

Pratite nas na društvenim mrežama!