Pratite nas na:

Finansijski konsalting

11. Marta 2016.

Upravljanje deviznim rizikom

Više je razloga zašto sam se opredjelila da današnji Svjet dana naslovim: Upravljanje deviznim rizikom. Prvi razlog je e-mail kojeg sam početkom sedmice dobila od Banke koja me obavještava, iako nemam devizni račun, da su primjećene transakcije koje imaju karakter […]
4. Marta 2016.

Značaj fundamentalne analize poslovanja

Prvi tekst iz oblasti finansijskog konsaltinga u rubrici Savjet dana, za mjesec mart 2016. godine, posvećen je značaju fundamentalne analize poslovanja. Fundamentalna analiza poslovanja pretpostavlja: temeljnu analizu finansijskih izvještaja kompanije i ukupnu ekonomsku analizu odnosno sposobnosti menadžmenta kompanije, sektora u […]
25. Decembra 2015.

Prava informacija – u pravo vrijeme

“Prava informacija – u pravo vrijeme” naslov je posljednjeg Savjeta dana u tekućoj poslovnoj godinu.  U 21. stoljeću, kada su ne samo ideje, nego i informacije, svuda oko nas, možemo konstatovati da, mnogi menadžeri, nemaju uvijek pravu informaciju- u pravo […]
18. Decembra 2015.

e-fikasnost i e-konomija

“Ekonomija proučava efikasnost, jer proučava ograničenost.” rečenica je sa kojom želim početi današnji Savjet dana. Međutim, da li smo kao pojedinci i poslovne organizacije, čak i kada smo efikasni, istovremeno i ekonomski opravdali svoju efikasnost? To ne mora uvijek biti […]
11. Decembra 2015.

Finansijski rizici poslovanja “u oblaku” i kako ih savladati?

Ukoliko strateškom menadžmentu, bez obzira da li je riječ o vlasnicima biznisa ili profesionalnim menadžerima, pokušate da formalnim putem saopštite rješenje za “probleme” koje javno prezentiraju u vlastitoj branši, poduzimanjem različitih oblika PR aktivnosti, ne treba da budete iznenađeni odgovorom […]
4. Decembra 2015.

Koja je cijena (zaštite) nematerijalne imovine?

U decembru 2015. godine, rubrika Savjet dana, biće posvećena finansijskom konsaltingu. Prvi tekst, u ovom mjesecu, posvećujem zaštiti nematerijalne imovine. Tačnije, želim naglasiti potrebu ulaganja u nematerijalnu imovinu. Pisala sam više tekstova na ovu temu, ali bih izdvojila slijedeće: – […]
25. Septembra 2015.

Big Data ili Manje je više?

Više je razloga zašto sam za današnji Savjet dana izabrala naslov: Big Data ili Manje je više? Naime, u većini BH poslovnih organizacija nedovoljno pažnje se posvećuje procesu pohranjivanja i ažuriranja podataka, a zatim i njihovog korištenja za poslovno odlučivanje. […]
18. Septembra 2015.

Zašto je potrebna cjenovna politika?

Učestvujući na dvodnevnom treningu, u BIT centru, u zaključku sa kolegama postavilo se pitanje o načinu formiranja cijena za proizvode/usluge. Kolega koji je bio nadležan za trening predložio je vlastito rješenje. Međutim, kao poslovni konsultant osjetila potrebu da kolegi koji […]
11. Septembra 2015.

Automatsko knjiženje transakcija

Automatsko knjiženje transakcija, a to znači primjena suvremenih IT alata pri knjiženju, trebalo bi biti jednostavno rješenje za izvršavanje svakodnevnih operativnih aktivnosti u finansijama poslovne organizacije. Da li je to, uvijek, tako?  Ukoliko su u poslovnoj organizaciji implementirana IT rješenja […]
4. Septembra 2015.

Proračun troškova ili kalkulacija cijene?

Posljednji je mjesec, trećeg kvartala 2015. godine. Stoga će rubrika Savjet dana biti posvećena finansijama.  Dogovaram detalje suradnje sa klijentima i pokušavam povezati konsultantske usluge koje pružam, sa mogućnostima koje postoje na tržištu tj. trećim subjektima. Koordiniram aktivnosti naše tri […]

Pratite nas na društvenim mrežama!