Pratite nas na:

Finansijski konsalting

11. Decembra 2015.

Finansijski rizici poslovanja “u oblaku” i kako ih savladati?

Ukoliko strateškom menadžmentu, bez obzira da li je riječ o vlasnicima biznisa ili profesionalnim menadžerima, pokušate da formalnim putem saopštite rješenje za “probleme” koje javno prezentiraju u vlastitoj branši, poduzimanjem različitih oblika PR aktivnosti, ne treba da budete iznenađeni odgovorom […]
4. Decembra 2015.

Koja je cijena (zaštite) nematerijalne imovine?

U decembru 2015. godine, rubrika Savjet dana, biće posvećena finansijskom konsaltingu. Prvi tekst, u ovom mjesecu, posvećujem zaštiti nematerijalne imovine. Tačnije, želim naglasiti potrebu ulaganja u nematerijalnu imovinu. Pisala sam više tekstova na ovu temu, ali bih izdvojila slijedeće: – […]
25. Septembra 2015.

Big Data ili Manje je više?

Više je razloga zašto sam za današnji Savjet dana izabrala naslov: Big Data ili Manje je više? Naime, u većini BH poslovnih organizacija nedovoljno pažnje se posvećuje procesu pohranjivanja i ažuriranja podataka, a zatim i njihovog korištenja za poslovno odlučivanje. […]
18. Septembra 2015.

Zašto je potrebna cjenovna politika?

Učestvujući na dvodnevnom treningu, u BIT centru, u zaključku sa kolegama postavilo se pitanje o načinu formiranja cijena za proizvode/usluge. Kolega koji je bio nadležan za trening predložio je vlastito rješenje. Međutim, kao poslovni konsultant osjetila potrebu da kolegi koji […]
11. Septembra 2015.

Automatsko knjiženje transakcija

Automatsko knjiženje transakcija, a to znači primjena suvremenih IT alata pri knjiženju, trebalo bi biti jednostavno rješenje za izvršavanje svakodnevnih operativnih aktivnosti u finansijama poslovne organizacije. Da li je to, uvijek, tako?  Ukoliko su u poslovnoj organizaciji implementirana IT rješenja […]
4. Septembra 2015.

Proračun troškova ili kalkulacija cijene?

Posljednji je mjesec, trećeg kvartala 2015. godine. Stoga će rubrika Savjet dana biti posvećena finansijama.  Dogovaram detalje suradnje sa klijentima i pokušavam povezati konsultantske usluge koje pružam, sa mogućnostima koje postoje na tržištu tj. trećim subjektima. Koordiniram aktivnosti naše tri […]
26. Juna 2015.

Klasifikacija aktive

Klasifikacija aktive jedna je od tehnologija rada koju sam naučila i primjenjivala kao ekonomista, dok sam radila u bankarskom sistemu. Dobre prakse i navike ne treba mijenjati. Stoga sam sve što je povezano sa klasifikacijom aktive i upravljanje rizicima odlučila […]
19. Juna 2015.

Štednja ili investicije?

Pripremam partnerske aktivnosti za tekući mjesec. Kolega predlaže da tekst kojeg sam naslovila:  Suvremeni pristup kalkulaciji cijene u marketing miksu,  modifikujem u: Kako štedjeti i optimizirati kućni budžet? Prihvatam kolegijalne sugestije i dogovaramo teme za naredni mjesec. Znam da će […]
12. Juna 2015.

Značaj finansijskih izvještaja

Smatram da su svi poslovni izvještaji, a to znači i finansijski izvještaji, značajni za menadžere svih nivoa. Opredjelila sam se da tekstove u Savjetu dana, za juni 2015. godine, posvetim finansijskom konsaltingu, te je naslov današnjeg teksta: Značaj finansijskih izvještaja. […]
5. Juna 2015.

Strukturiranje izvora finansiranja

Rubrika Savjet dana, tokom mjeseca juna 2015. godine,  biće posvećena tekstovima iz finansijskog konsaltinga. Povod za ovaj tekst je jučer obavljeni razgovor sa klijentom na temu: Strukturiranja izvora finansiranja pri poslovnom razvoju. Obrazloženje klijenta je da je sve dosadašnje poslovne […]

Pratite nas na društvenim mrežama!