Pratite nas na:

Finansijski konsalting

26. Juna 2015.

Klasifikacija aktive

Klasifikacija aktive jedna je od tehnologija rada koju sam naučila i primjenjivala kao ekonomista, dok sam radila u bankarskom sistemu. Dobre prakse i navike ne treba mijenjati. Stoga sam sve što je povezano sa klasifikacijom aktive i upravljanje rizicima odlučila […]
19. Juna 2015.

Štednja ili investicije?

Pripremam partnerske aktivnosti za tekući mjesec. Kolega predlaže da tekst kojeg sam naslovila:  Suvremeni pristup kalkulaciji cijene u marketing miksu,  modifikujem u: Kako štedjeti i optimizirati kućni budžet? Prihvatam kolegijalne sugestije i dogovaramo teme za naredni mjesec. Znam da će […]
12. Juna 2015.

Značaj finansijskih izvještaja

Smatram da su svi poslovni izvještaji, a to znači i finansijski izvještaji, značajni za menadžere svih nivoa. Opredjelila sam se da tekstove u Savjetu dana, za juni 2015. godine, posvetim finansijskom konsaltingu, te je naslov današnjeg teksta: Značaj finansijskih izvještaja. […]
5. Juna 2015.

Strukturiranje izvora finansiranja

Rubrika Savjet dana, tokom mjeseca juna 2015. godine,  biće posvećena tekstovima iz finansijskog konsaltinga. Povod za ovaj tekst je jučer obavljeni razgovor sa klijentom na temu: Strukturiranja izvora finansiranja pri poslovnom razvoju. Obrazloženje klijenta je da je sve dosadašnje poslovne […]
3. Aprila 2015.

Kvartalna analiza: prihod vs. rashod

Većina softverskih rješenja, na BH tržištu, usmjerena su, primarno, na obuhvatanje finansijskih transakcija tzv. ERP rješenja. Predlažem, kao vanjski suradnik – konsultant, privrednim subjektima da sve poslovne procese i softveri koji prate automatizaciju poslovnih procesa, što znači i finansijskih transakcija […]
27. Marta 2015.

Operativni troškovi: tradicionalni ili suvremeni pristup?

Savjet dana, u sedmici kada virtuelni savjetnik obilježava petu godinu tržišnog djelovanja, kao i posljednju sedmicu tekućeg mjeseca odnosno prvu sedmicu proljeća u 2015. godini posvećujem temi iz oblasti finansijskog konsaltinga: operativnim troškovima. Za predviđeno polje tzv. istaknuta slika u […]
20. Marta 2015.

Nova vrijednost: produkti ili usluge?

Često se u medijima govori o potrebi stvaranja nove vrijednosti. Zato ovaj Savjet dana posvećujem odgovoru na pitanje: Da li se nova vrijednost stvara samo kroz proizvodnju? kao i: Kako se kroz izvršavanje usluga stvara nova vrijednost? Tekuću sedmicu sam […]
13. Marta 2015.

Planiranje prihoda i poslovni ciljevi

Planski pristupan svemu što radim.  Stoga je tema za ovu sedmicu: Planiranje prihoda i poslovni ciljevi. Da, bavila sam se ovim pitanjima u vlastitom biznisu. Ali pratim i aktivnosti na tržištu. Jedan poslovni poduhvat me je opredjelio da napišem nešto […]
6. Marta 2015.

CFO – financijski direktori: inovatori i pokretači promjena

Snijeg. Nekoliko dana do proljeća. Analizu tekstova u Savjetu dana sam uradila ranije, tako da mi nije teško napisati današnji tekst. Ranije sam utvrdila da je, u rubrici Savjet dana, najmanje tekstova iz finansijskog konsaltinga. Ispravljam “grešku” koju sam potpuno […]
27. Februara 2015.

Personalizirane prodajne aktivnosti

Naslov za današnji Savjet dana je trebao biti “Integracija prodajne i marketing funkcije”. Jučer sam, neplanirano, pričala o vlastitim prodajnim aktivnostima. Zato danas mijenjam naslov u Personalizirane prodajne aktivnosti. Kada se bavite poslovnim savjetovanjem, kao osnovnom dječlatnošću, (potencijalni) klijenti Vam […]

Pratite nas na društvenim mrežama!