Pratite nas na:

Finansijski konsalting

3. Septembra 2021.

Koja je cijena (poslovne) izvrsnosti?

Iako je naslov današnjeg teksta u rubrici Savjet dana postavljen više kao retoričko pitanje, odmah ću ponuditi i odgovor na isto: (Poslovna) izvrsnost nema cijenu. Poslovna izvrsnost je kontinuirani proces ulaganja finansijskih, materijalnih i nematerijalnih resusa preduzeća, kako u ljudske […]
25. Juna 2021.

Metode za određivanje cijena

Formiranje cijena u značajnoj mjeri zavisi od ponude i potražnje na tržitu. Pri finansijskom upravljanju neminovno je i slijedeće pitanje: Koju metodu za određivanje cijena je potrebno koristiti, kako bi se ostvarila dugoročna finansijska stabilnost i profitabilno poslovanje preduzeća? Više […]
18. Juna 2021.

Principi finansijskog upravljanja

Ostvarenje finansijskih cijeljeva i KPI nije moguće bez primjene odgovarajućih principa finansijskog upravljanja. Preduzeće pri definisanju svoje finansijske politike istovremeno određuje i temeljne principe za njenu realizaciju odnosno principe finansijskog upravljanja. Izostanak kreiranja formalne finansijske politike za rezultat ima nepostojanje […]
11. Juna 2021.

Finansijski aspekti socijalnog poduzetništva i DOP

Društveno odgovorno poslovanje (DOP) jedan je od suvremenih poslovnih trendova, pri čemu se model na kojem se zasniva poslovanje konvencionalnog (profitnog) preduzeća u značajnoj mjeri razlikuje od poslovnog modela socijalnog (neprofitnog) preduzeća. Ukoliko se ova dva poslovna modela partnerski povežu, […]
4. Juna 2021.

Upravljanje troškovima i politika kvaliteta

Racionalno finansijsko upravljanje resursima preduzeća podrazumijeva primjenu odgovarajućih principa za upravljanje troškovima, pri čemu se ne smije zanemariti značaj primjene politike kvaliteta. Kvalitet robe i usluga ima presudnu ulogu kako na domaćem tako i na inozemnom tržištu. Posmatrati ulaganja u […]
26. Marta 2021.

DOP i cost-benefit analiza

Uvođenje DOP strategije može kreirati visoke povrate ulaganja, a može postojati i samo kao kratkotrajna strateška konkurentska prednost preduzeća. Pri poduzimanju DOP aktivnosti, na istovjetan način kao što se to čini i sa svim ostalim ulaganjima preduzeća, neophodno je izvršiti […]
19. Marta 2021.

‘Zelena’ dimenzija budžetiranja

Održivi razvoj i računovodstvo okoliša podrazumijevaju primjenu ‘zelenog’ budžetiranja. Primjenom metode nultog proračuna, preduzeće može napraviti potreban zaokret ka ‘zelenim’ finansijama i započeti sa primjenom principa cirkularne ekonomije. ‘Zeleno’ budžetiranje je korištenje alata finansijske politike za postizanje okolišnih i klimatskih […]
12. Marta 2021.

Kako finansijske odluke utiču na stvaranje vrijednosti?

Proces finansijskog odlučivanja od izuzetne je važnosi za stvaranje (dodatne) vrijednosti u preduzeću. U suvremenim uvjetima finansijske, investicijske i odluke o upravljanju (ne)materijalnom imovinom veoma su važne u kontekstu poslovanja koje karakterizira globalna konkurentnosti. Za (strateško) finansijsko odlučivanje potrebne su […]
5. Marta 2021.

Metode za procjenu vrijednosti brenda

Brend je nematerijalna imovina preduzeća. Iako, Međunarodni računovodstveni standardi (MRS 38) definiraju tretman nematerijalne imovine, većina domicilnih preduzeća još uvijek ne poznaje ili nije izvršila procjenu vrijednosti brenda. Tri su osnovna finansijska pristupa procjeni vrijednosti brenda, gdje svaki od pristupa […]
25. Decembra 2020.

Značaj finansijske analize za odlučivanje

Finansijsko odlučivanje podrazumijeva da donosioci odluka imaju odgovarajuće iskustvo i neophodne informacije za donošenje odluka. Pravovremene informacije, za menadžment i sve poslovne funkcije u preduzeću, obezbjeđuju se analizom finansijskih podataka (internih i eksternih). U domicilnim preduzećima, nedovoljno paženje se posvećuje […]

Pratite nas na društvenim mrežama!