Pratite nas na:

Finansijski konsalting

10. Decembra 2021.

Izazovi pri mjerenju ulaganja u inovacije

Suvremena preduzeća, kako bi kvalitetnije zadovoljila potrebe trenutnih i budućih kupaca, kontinuirano ulažu (ne)finansijske resurse u razvoj inovativnih proizvoda i usluga. Iako se inovacije obično posmatraju kao jedan od zadataka marketing funkcije, finansijska funkcija u preduzeću ne smije zanemariti značaj […]
3. Decembra 2021.

Poslovna inteligencija i finansijski KPI

Upravljanje finansijskim poslovanjem podrazumijeva i kontinuiranu analizu finansijskih KPI. Finansijski KPI su mjerljiva vrijednost koja pokazuje koliko dobro preduzeće radi u pogledu generiranja prihoda i dobiti. Analiza finansijskih KPI treba da pokaže u kojoj mjeri preduzeće uspješno ostvaruje svoje dugoročne […]
23. Septembra 2021.

Društveno odgovorni aspekti budžetiranja

Suvremeni pristup budžetiranju (finansijskom planiranju, izradi proračuna) treba da obezbjedi takav budžet (proračun) koji u sebi sadrži i socijalnu komponentu odnosno mjerljivu komponentu društveno odgovornog poslovanja preduzeća. Bez obzira na karakter vlasnika kapitala (javno, privatno ili socijalno preduzeće), te vrstu […]
10. Septembra 2021.

Strategija za određivanje cijena

Cijena je jedan od elemenata marketing miksa, a  u zavisnosti od izabrane strategije za određivanje cijena zavisiti će i budući prihodi preduzeća. Cijena koju određuje preduzeće ima i psihološki uticaj na klijente, odnosno na taj način preduzeće šalje jasnu poruku […]
3. Septembra 2021.

Koja je cijena (poslovne) izvrsnosti?

Iako je naslov današnjeg teksta u rubrici Savjet dana postavljen više kao retoričko pitanje, odmah ću ponuditi i odgovor na isto: (Poslovna) izvrsnost nema cijenu. Poslovna izvrsnost je kontinuirani proces ulaganja finansijskih, materijalnih i nematerijalnih resusa preduzeća, kako u ljudske […]
25. Juna 2021.

Metode za određivanje cijena

Formiranje cijena u značajnoj mjeri zavisi od ponude i potražnje na tržitu. Pri finansijskom upravljanju neminovno je i slijedeće pitanje: Koju metodu za određivanje cijena je potrebno koristiti, kako bi se ostvarila dugoročna finansijska stabilnost i profitabilno poslovanje preduzeća? Više […]
18. Juna 2021.

Principi finansijskog upravljanja

Ostvarenje finansijskih cijeljeva i KPI nije moguće bez primjene odgovarajućih principa finansijskog upravljanja. Preduzeće pri definisanju svoje finansijske politike istovremeno određuje i temeljne principe za njenu realizaciju odnosno principe finansijskog upravljanja. Izostanak kreiranja formalne finansijske politike za rezultat ima nepostojanje […]
11. Juna 2021.

Finansijski aspekti socijalnog poduzetništva i DOP

Društveno odgovorno poslovanje (DOP) jedan je od suvremenih poslovnih trendova, pri čemu se model na kojem se zasniva poslovanje konvencionalnog (profitnog) preduzeća u značajnoj mjeri razlikuje od poslovnog modela socijalnog (neprofitnog) preduzeća. Ukoliko se ova dva poslovna modela partnerski povežu, […]
4. Juna 2021.

Upravljanje troškovima i politika kvaliteta

Racionalno finansijsko upravljanje resursima preduzeća podrazumijeva primjenu odgovarajućih principa za upravljanje troškovima, pri čemu se ne smije zanemariti značaj primjene politike kvaliteta. Kvalitet robe i usluga ima presudnu ulogu kako na domaćem tako i na inozemnom tržištu. Posmatrati ulaganja u […]
26. Marta 2021.

DOP i cost-benefit analiza

Uvođenje DOP strategije može kreirati visoke povrate ulaganja, a može postojati i samo kao kratkotrajna strateška konkurentska prednost preduzeća. Pri poduzimanju DOP aktivnosti, na istovjetan način kao što se to čini i sa svim ostalim ulaganjima preduzeća, neophodno je izvršiti […]

Pratite nas na društvenim mrežama!