Pratite nas na:

Finansijski konsalting

25. Marta 2022.

Tržišni rizici i volatilnost

Tržišni rizici i volatilnost ukazuju na brojne izazove sa kojima se preduzeće treba suočiti pri finansijskom upravljanju. Razumijevanje razlike između volatilnosti i tržišnog rizika ključna je vještina koju investitori i finansijski menadžeri trebaju posjedovati. Volatilnost je koliko brzo ili ozbiljno […]
18. Marta 2022.

Finansijski aspekti primjene ‘zero-waste’ koncepta

Primjena ‘zero-waste’ koncepta, kao oblik društveno odgovornog poslovanja, još uvijek je nepoznanica za većinu domicilnih preduzeća. Bez obzira da li se radi o preduzećima koja su specijalizovana za recikliranje i upravljanje otpadom ili preduzećima koja svoj otpad žele reciklirati, a […]
11. Marta 2022.

Metode projektnog finansiranja

Projektno finansiranje se najčešće koristi za velike kapitalno intenzivne projekate,’zelene’ industrijske projekte, proširenje kapaciteta u postojećim proizvodnim jedinicama, građevinske poduhvate ili druge infrastrukturne projekte. Općenito, svako kapitalno intenzivno širenje poslovanja i diverzifikacija, kao i zamjena opreme pri tome, predmet su […]
4. Marta 2022.

Uloga CFO pri upravljanju prioritetima

Pri upravljanju prioritetima, suvremeni finansijski direktori (CFO) trebaju biti usredotočeni na inicijative koje će potaknuti (digitalnu) transformaciju poslovanja, sa ciljem fleksibilnijeg planiranja budžeta i predviđanja, te podizati digitalne sposobnosti unutar suradničkog tima. Ulaganja u digitalnu tehnologiju toliko se ubrzavaju, da […]
24. Decembra 2021.

‘Zelene’ finansije

‘Zelene’ finansije jedan su od suvremenih trendova. Neki od aspekata ‘zelenih’ finansija su: zeleno bankarstvo, računovodstvo okoliša i ulaganje u ‘zelenu’ tehnologiju, a sve aktuelnija tema postaje i ‘zeleno’ tržište kapitala npr. ‘zelene’ obveznice. ‘Zelene’ finansije su oblast finansija koja […]
17. Decembra 2021.

Finansijski aspekti nagrađivanja zaposlenika

Finansijski aspekti nagrađivanja zaposlenika direktno su povezani sa stepenom motivacije i fluktuacijom zaposlenika u preduzeću.  Da bi finansijsko nagrađivanje zaposlenika bilo transparentno u preduzeću je potrebno kreirati odgovarajuću kadrovsku politiku, sistem platnih razreda i vrednovanja postignutih rezultata zaposlenika. Plaće, finansijske […]
10. Decembra 2021.

Izazovi pri mjerenju ulaganja u inovacije

Suvremena preduzeća, kako bi kvalitetnije zadovoljila potrebe trenutnih i budućih kupaca, kontinuirano ulažu (ne)finansijske resurse u razvoj inovativnih proizvoda i usluga. Iako se inovacije obično posmatraju kao jedan od zadataka marketing funkcije, finansijska funkcija u preduzeću ne smije zanemariti značaj […]
3. Decembra 2021.

Poslovna inteligencija i finansijski KPI

Upravljanje finansijskim poslovanjem podrazumijeva i kontinuiranu analizu finansijskih KPI. Finansijski KPI su mjerljiva vrijednost koja pokazuje koliko dobro preduzeće radi u pogledu generiranja prihoda i dobiti. Analiza finansijskih KPI treba da pokaže u kojoj mjeri preduzeće uspješno ostvaruje svoje dugoročne […]
23. Septembra 2021.

Društveno odgovorni aspekti budžetiranja

Suvremeni pristup budžetiranju (finansijskom planiranju, izradi proračuna) treba da obezbjedi takav budžet (proračun) koji u sebi sadrži i socijalnu komponentu odnosno mjerljivu komponentu društveno odgovornog poslovanja preduzeća. Bez obzira na karakter vlasnika kapitala (javno, privatno ili socijalno preduzeće), te vrstu […]
10. Septembra 2021.

Strategija za određivanje cijena

Cijena je jedan od elemenata marketing miksa, a  u zavisnosti od izabrane strategije za određivanje cijena zavisiti će i budući prihodi preduzeća. Cijena koju određuje preduzeće ima i psihološki uticaj na klijente, odnosno na taj način preduzeće šalje jasnu poruku […]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 « Prethodna Slijedeća »

Pratite nas na društvenim mrežama!