Pratite nas na:

Finansijski konsalting

23. Septembra 2021.

Društveno odgovorni aspekti budžetiranja

Suvremeni pristup budžetiranju (finansijskom planiranju, izradi proračuna) treba da obezbjedi takav budžet (proračun) koji u sebi sadrži i socijalnu komponentu odnosno mjerljivu komponentu društveno odgovornog poslovanja preduzeća. Bez obzira na karakter vlasnika kapitala (javno, privatno ili socijalno preduzeće), te vrstu […]
10. Septembra 2021.

Strategija za određivanje cijena

Cijena je jedan od elemenata marketing miksa, a  u zavisnosti od izabrane strategije za određivanje cijena zavisiti će i budući prihodi preduzeća. Cijena koju određuje preduzeće ima i psihološki uticaj na klijente, odnosno na taj način preduzeće šalje jasnu poruku […]
3. Septembra 2021.

Koja je cijena (poslovne) izvrsnosti?

Iako je naslov današnjeg teksta u rubrici Savjet dana postavljen više kao retoričko pitanje, odmah ću ponuditi i odgovor na isto: (Poslovna) izvrsnost nema cijenu. Poslovna izvrsnost je kontinuirani proces ulaganja finansijskih, materijalnih i nematerijalnih resusa preduzeća, kako u ljudske […]
25. Juna 2021.

Metode za određivanje cijena

Formiranje cijena u značajnoj mjeri zavisi od ponude i potražnje na tržitu. Pri finansijskom upravljanju neminovno je i slijedeće pitanje: Koju metodu za određivanje cijena je potrebno koristiti, kako bi se ostvarila dugoročna finansijska stabilnost i profitabilno poslovanje preduzeća? Više […]
18. Juna 2021.

Principi finansijskog upravljanja

Ostvarenje finansijskih cijeljeva i KPI nije moguće bez primjene odgovarajućih principa finansijskog upravljanja. Preduzeće pri definisanju svoje finansijske politike istovremeno određuje i temeljne principe za njenu realizaciju odnosno principe finansijskog upravljanja. Izostanak kreiranja formalne finansijske politike za rezultat ima nepostojanje […]
11. Juna 2021.

Finansijski aspekti socijalnog poduzetništva i DOP

Društveno odgovorno poslovanje (DOP) jedan je od suvremenih poslovnih trendova, pri čemu se model na kojem se zasniva poslovanje konvencionalnog (profitnog) preduzeća u značajnoj mjeri razlikuje od poslovnog modela socijalnog (neprofitnog) preduzeća. Ukoliko se ova dva poslovna modela partnerski povežu, […]
4. Juna 2021.

Upravljanje troškovima i politika kvaliteta

Racionalno finansijsko upravljanje resursima preduzeća podrazumijeva primjenu odgovarajućih principa za upravljanje troškovima, pri čemu se ne smije zanemariti značaj primjene politike kvaliteta. Kvalitet robe i usluga ima presudnu ulogu kako na domaćem tako i na inozemnom tržištu. Posmatrati ulaganja u […]
26. Marta 2021.

DOP i cost-benefit analiza

Uvođenje DOP strategije može kreirati visoke povrate ulaganja, a može postojati i samo kao kratkotrajna strateška konkurentska prednost preduzeća. Pri poduzimanju DOP aktivnosti, na istovjetan način kao što se to čini i sa svim ostalim ulaganjima preduzeća, neophodno je izvršiti […]
19. Marta 2021.

‘Zelena’ dimenzija budžetiranja

Održivi razvoj i računovodstvo okoliša podrazumijevaju primjenu ‘zelenog’ budžetiranja. Primjenom metode nultog proračuna, preduzeće može napraviti potreban zaokret ka ‘zelenim’ finansijama i započeti sa primjenom principa cirkularne ekonomije. ‘Zeleno’ budžetiranje je korištenje alata finansijske politike za postizanje okolišnih i klimatskih […]
12. Marta 2021.

Kako finansijske odluke utiču na stvaranje vrijednosti?

Proces finansijskog odlučivanja od izuzetne je važnosi za stvaranje (dodatne) vrijednosti u preduzeću. U suvremenim uvjetima finansijske, investicijske i odluke o upravljanju (ne)materijalnom imovinom veoma su važne u kontekstu poslovanja koje karakterizira globalna konkurentnosti. Za (strateško) finansijsko odlučivanje potrebne su […]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 « Prethodna Slijedeća »

Pratite nas na društvenim mrežama!