Pratite nas na:

Finansijski konsalting

17. Marta 2023.

Upravljanje troškovima držanja zaliha

Troškovi držanja zaliha nastaju kada preduzeće skladišti odgovarajuće zalihe za prodaju, proizvodnju ili druge potrebe. Mogu biti značajni i uključuju: troškove skladištenja, rukovanja i osiguranja zaliha, kao i troškove zastarjelosti, propadanja i krađe. Utiču na profitabilnost, novčani tok, obrtni kapital […]
10. Marta 2023.

Poslovna otpornost i održivost

Poslovna otpornost i poslovna održivost dva su koncepta koji posljednjih godina privlače sve veću pažnju donosilaca odluka, posebno u kontekstu globalnih izazova kao što su: klimatske promjene, prirodne katastrofe i ekonomska nestabilnost. Iako dijele neke sličnosti, ova dva koncepta su […]
3. Marta 2023.

Uloga CFO-a u evaluaciji projekta

Finansijski direktor (CFO) ima ključnu ulogu pri evaluaciji projekta, odnosno odgovoran je za upravljanje finansijskim resursima preduzeća i osiguravanje njihove učinkovite i djelotvorne raspodjele. To uključuje procjenu potencijalnih projekata i ulaganja odnosno određivanje hoće li razvojni projekti generirati pozitivan povrat […]
23. Decembra 2022.

Mjerenje povrata ulaganja: ROI i SROI

Samo još nekoliko dana nas dijeli od finansijskog zaključka poslovne 2022. godine. Finansijski menadžeri već utvrđuju stepen ispunjavanja finansijskih ciljeva u protekloj poslovnoj godini.  Pri tome obično koriste ROI (povrat na ulaganje) kao jedan od standardnih finansijskih pokazatelja uspješnosti poslovanja. […]
16. Decembra 2022.

Finansijsko modeliranje

Strateško planiranje podrazumijeva i finansijsko modeliranje. Različita preduzeća koriste različite finansijske modele, za različite poslovne potrebe: finansijsko planiranje, kreiranje cjenovne politike, planiranje prodaje, programe lojalnosti, kontroling, investiranje, upravljanje rizicima itd. Način na koji preduzeće kreira odogovarajući finansijski model uveliko će […]
9. Decembra 2022.

Značaj bihevioralnih finansija

Bihevioralna ekonomija je relativno nova disciplina koja koristi spoznaje o socijalnim, kognitivnim i emotivnim fenomenima, kao i njihov uticaj na ekonomsko ponašanje i odlučivanje. Stoga bihevioralne finansije imaju sve veći značaj za poslovno odlučivanje. Jedan od načina na koji se […]
2. Decembra 2022.

Intelektualni kapital vs. ‘soft’ imovina preduzeća

Intelektualni kapital je sveukupnost nematerijalne tzv. ‘soft’ imovine koja je u vlasništvu preduzeća. Koncept intelektualnog vlasništva odnosi se na činjenicu da se određenim proizvodima ljudskog intelekta treba omogućiti ista pravna zaštita koja se odnosi i na fizičku (materijalnu) imovinu. Zakonske […]
30. Septembra 2022.

Tržišni rizici i disruptivne inovacije

Tržišni rizici sastavni su dio poslovanja, a disruptivne inovacije postaju sve značajnije za uspješno poslovanje suvremenih preduzeća. Tržišni lideri kontinuirano investiraju u disruptivne inovacije, koje razvijaju sa vlastitim timom stručnjaka ili akviziranjem inovativnih start-up preduzeća. Brojni poremećaji na tržištu imaju […]
23. Septembra 2022.

Prednosti due diligence pri akviziciji preduzeća

Spajanja, pripajanja, prodaja i akvizicija preduzeća sastavni su dio suvremenog poslovanja. Naime, preduzeća su jedinstveni oblik ‘robe’ na tržištu. Najčešće se na berzama trguje sa dionicama preduzeća, a sve učestaliji su i primjeri prodaje odnosno akvizicije MSP na domicilnom tržištu. […]
16. Septembra 2022.

Značaj ‘zelenih’ investicija za poslovni razvoj

‘Zelene’ finansije i ‘zelena’ dimenzija budžetiranja postaju sve važnije za efikasno upravljanje profitabilnim poslovanjem suvremenih preduzeća. Investicije u ‘zelenu’ energiju postepeno postaju poslovna praksa na domicilnom tržištu, koju obično realiziraju tržišni lideri u BiH. Domicilna preduzeća, naročito ona koja pretenduju […]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 « Prethodna Slijedeća »

Pratite nas na društvenim mrežama!