Pratite nas na:

Razvojni konsalting

30. Septembra 2022.

Tržišni rizici i disruptivne inovacije

Tržišni rizici sastavni su dio poslovanja, a disruptivne inovacije postaju sve značajnije za uspješno poslovanje suvremenih preduzeća. Tržišni lideri kontinuirano investiraju u disruptivne inovacije, koje razvijaju sa vlastitim timom stručnjaka ili akviziranjem inovativnih start-up preduzeća. Brojni poremećaji na tržištu imaju […]
23. Septembra 2022.

Prednosti due diligence pri akviziciji preduzeća

Spajanja, pripajanja, prodaja i akvizicija preduzeća sastavni su dio suvremenog poslovanja. Naime, preduzeća su jedinstveni oblik ‘robe’ na tržištu. Najčešće se na berzama trguje sa dionicama preduzeća, a sve učestaliji su i primjeri prodaje odnosno akvizicije MSP na domicilnom tržištu. […]
16. Septembra 2022.

Značaj ‘zelenih’ investicija za poslovni razvoj

‘Zelene’ finansije i ‘zelena’ dimenzija budžetiranja postaju sve važnije za efikasno upravljanje profitabilnim poslovanjem suvremenih preduzeća. Investicije u ‘zelenu’ energiju postepeno postaju poslovna praksa na domicilnom tržištu, koju obično realiziraju tržišni lideri u BiH. Domicilna preduzeća, naročito ona koja pretenduju […]
26. Avgusta 2022.

‘Zeleni’ marketing i inovacije

‘Zeleni’ marketing i inovacije u ovoj oblasti odavno su prepoznati kao jedan od alata za rješavanje problema održivog razvoja. Za razliku od cirkularne ekonomije, u konvencionalnoj ekonomiji i utrci za tržišnom  konkurentnošću zasnovanoj na inovacijama, preduzeća su pri uspješnom i […]
29. Jula 2022.

Outsourcing i upravljanje promjenama

Upravljanje promjenama u digitalnoj ekonomiji postaje sve izazovnije, a sve veći broj preduzeća se pri tome koristi različitim outsourcing uslugama. Nadalje sve više pružalaca outsourcing usluga kreiraju na tržištu nove trendove koji stvaraju potrebu za upravljanjem promjenama u preduzeću. Brojni […]
22. Jula 2022.

Uticaj trendova na promjenu poslovne politike

Potreba za sve većom primjenom ESG-a, inkluzivnih HR politika i drugih aktualnih trendova u značajnoj mjeri utiču na promjenu trenutne poslovne politike preduzeća. Bez obzira radi li se o manjim proceduralnim promjenama ili posebnim prilagodbama poslovne politike, strateški menadžeri trebaju […]
15. Jula 2022.

Strateški pristup ‘zelenim’ inovacijama

Suvremena preduzeća se suočavaju s brojnim ekološkim izazovima i pritiscima, stoga ‘zelene’ inovacije postaju važan faktor održivog razvoja. ‘Zelene’ inovacije podrazumijevaju primjenu odgovarajuće strategije, koja pozitivno utiče na ‘zeleni’ organizacijski identitet i na ‘zelenu’ kreativnost. Preduzeća koja njeguju ‘zeleni’ organizacijski […]
21. Januara 2022.

Strateški pristup upravljanju promjenama

Promjena poslovne strategije samo je jedan od aspekata upravljanje organizacijskim promjenama. U zavisnosti u kojoj razvojnoj fazi se nalazi preduzeće (npr. start-up ili etablirana preduzeća na tržištu) upravljanje organizacijskim promjenama je jedan od procesa pri razvoju poslovanja preduzeća. Strateški pristup […]
14. Januara 2022.

Značaj inovacijske strategije

Suvremena preduzeća koja u svom poslovanju njeguju inovacijsku organizacijsku kulturu trebaju imati i formalno definisanu inovacijsku strategiju. Ideje su svuda oko nas, ali je proces od nastanka ideje do implementacije inovacije izazovan i obično dugotrajan, ukoliko se u preduzeću ne […]
10. Decembra 2021.

Izazovi pri mjerenju ulaganja u inovacije

Suvremena preduzeća, kako bi kvalitetnije zadovoljila potrebe trenutnih i budućih kupaca, kontinuirano ulažu (ne)finansijske resurse u razvoj inovativnih proizvoda i usluga. Iako se inovacije obično posmatraju kao jedan od zadataka marketing funkcije, finansijska funkcija u preduzeću ne smije zanemariti značaj […]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 « Prethodna Slijedeća »

Pratite nas na društvenim mrežama!