Pratite nas na:

Razvojni konsalting

27. Januara 2023.

DOP i strategija održivog razvoja

Društveno odgovorno poslovanje (DOP) polazna je osnova za kreiranje i primjenu strategije održivog razvoja. Preduzeća koja u svom poslovanju primjenjuj principe društveno odgovornog poslovanja, mogu biti u različitim fazama razvoja odnosno mogu primjenjivati jednu ili više vrsta društvene odgovornosti. Osnovne […]
20. Januara 2023.

Prednosti lean menadžmenta

Pri upravljanju organizacijskim promjenama mogu se  koristiti različite metode, a jedna od njih je i lean (vitki) menadžment. Brojne su prednosti primjene lean menadžmenta, a najznačajnije su: poboljšanje razine proizvodnje i učinkovitosti, pojednostavljanjem trenutnih poslovnih procesa, automatizacijom procesa, poboljšanjem transparentnosti […]
13. Januara 2023.

Kreativno rješavanje problema

Izazovi su sastavni dio uspješnog poslovanja, a vještine kreativnog rješavanja problema treba da posjeduju lideri, (strateški) menadžeri odnosno poduzetnici. Kreativno rješavanje problema najčešće je potrebno pri postizanju poslovnih ciljeva na drugačiji i/ili novi način, kao i pri nedostatnim resursima (kadrovskim, […]
2. Decembra 2022.

Intelektualni kapital vs. ‘soft’ imovina preduzeća

Intelektualni kapital je sveukupnost nematerijalne tzv. ‘soft’ imovine koja je u vlasništvu preduzeća. Koncept intelektualnog vlasništva odnosi se na činjenicu da se određenim proizvodima ljudskog intelekta treba omogućiti ista pravna zaštita koja se odnosi i na fizičku (materijalnu) imovinu. Zakonske […]
28. Oktobra 2022.

Izazovi liderstva pri upravljanju promjenama

Liderstvo u 21. stoljeću podrazumijeva brzo prihvatanje novih trendova i uspješno prilagođavanje poslovanja preduzeća sukladno tržišnim promjenama. Ukoliko žele da njihova preduzeća i suradnički timovi budu proaktivni kreatori novih tržištnih trendova, lideri trebaju biti pokretači pomjena. Jedan od izazova liderstva, […]
21. Oktobra 2022.

Cirkularna ekonomija i poslovno umrežavanje

Cirkularna (kružna, ‘zelena’) ekonomija je ekonomija 21. stoljeća, dok za linearnu (konvencionalnu) ekonomiju slobodno možemo konstatovati da je dio prošlosti. Iako se ‘zeleni’ trendovi postepeno implementiraju na domicilnom tržištu, ali i na tržištu Zapadnog Balkana, zagovornici odnosno pružaoci ‘zelenih’ usluga […]
14. Oktobra 2022.

Kako organizacijska struktura utiče na razvoj inovacija?

Ukoliko žele biti konkurentna na tržištu, suvremena preduzeća trebaju ulagati u inovacije. Inovacije ne mogu nastati kao slučajnost. Za razvoj inovacija neophodna je inovativna organizacijska kultura i adekvatna organizacijska struktura. Ukoliko se inovacijama bave svi zaposlenici u preduzeću, to je […]
30. Septembra 2022.

Tržišni rizici i disruptivne inovacije

Tržišni rizici sastavni su dio poslovanja, a disruptivne inovacije postaju sve značajnije za uspješno poslovanje suvremenih preduzeća. Tržišni lideri kontinuirano investiraju u disruptivne inovacije, koje razvijaju sa vlastitim timom stručnjaka ili akviziranjem inovativnih start-up preduzeća. Brojni poremećaji na tržištu imaju […]
23. Septembra 2022.

Prednosti due diligence pri akviziciji preduzeća

Spajanja, pripajanja, prodaja i akvizicija preduzeća sastavni su dio suvremenog poslovanja. Naime, preduzeća su jedinstveni oblik ‘robe’ na tržištu. Najčešće se na berzama trguje sa dionicama preduzeća, a sve učestaliji su i primjeri prodaje odnosno akvizicije MSP na domicilnom tržištu. […]
16. Septembra 2022.

Značaj ‘zelenih’ investicija za poslovni razvoj

‘Zelene’ finansije i ‘zelena’ dimenzija budžetiranja postaju sve važnije za efikasno upravljanje profitabilnim poslovanjem suvremenih preduzeća. Investicije u ‘zelenu’ energiju postepeno postaju poslovna praksa na domicilnom tržištu, koju obično realiziraju tržišni lideri u BiH. Domicilna preduzeća, naročito ona koja pretenduju […]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 « Prethodna Slijedeća »

Pratite nas na društvenim mrežama!