Pratite nas na:

Razvojni konsalting

21. Januara 2022.

Strateški pristup upravljanju promjenama

Promjena poslovne strategije samo je jedan od aspekata upravljanje organizacijskim promjenama. U zavisnosti u kojoj razvojnoj fazi se nalazi preduzeće (npr. start-up ili etablirana preduzeća na tržištu) upravljanje organizacijskim promjenama je jedan od procesa pri razvoju poslovanja preduzeća. Strateški pristup […]
14. Januara 2022.

Značaj inovacijske strategije

Suvremena preduzeća koja u svom poslovanju njeguju inovacijsku organizacijsku kulturu trebaju imati i formalno definisanu inovacijsku strategiju. Ideje su svuda oko nas, ali je proces od nastanka ideje do implementacije inovacije izazovan i obično dugotrajan, ukoliko se u preduzeću ne […]
10. Decembra 2021.

Izazovi pri mjerenju ulaganja u inovacije

Suvremena preduzeća, kako bi kvalitetnije zadovoljila potrebe trenutnih i budućih kupaca, kontinuirano ulažu (ne)finansijske resurse u razvoj inovativnih proizvoda i usluga. Iako se inovacije obično posmatraju kao jedan od zadataka marketing funkcije, finansijska funkcija u preduzeću ne smije zanemariti značaj […]
29. Oktobra 2021.

Poslovni procesi, interna komunikacija i digitalizacija

Suvremeni menadžeri, uslijed sve bržih tehnološki promjena, suočavaju se sa izazovima pri upravljanju internom organizacijom rada. Uslijed neadekvatno uređenih ili u cijelosti nedefinisanih poslovnih procesa, u preduzeću obično nije moguće uspješno realizirati niti digitalnu transformaciju poslovanja. U konačnici to rezultira […]
8. Oktobra 2021.

Networking, coworking, coliving

U tekućoj sedmici prisustvala sam Konferenciji u Budvi, koja je okupila brojne stručnjake iz različitih oblasti digitalne ekonomije iz regije Zapadni Balkan, ali i diljem svijeta. Brojni panelisti na Konferenciji o coworkingu u digitalnoj ekonomiji nesebično su učesnicima Konferencije prenosili […]
23. Septembra 2021.

Društveno odgovorni aspekti budžetiranja

Suvremeni pristup budžetiranju (finansijskom planiranju, izradi proračuna) treba da obezbjedi takav budžet (proračun) koji u sebi sadrži i socijalnu komponentu odnosno mjerljivu komponentu društveno odgovornog poslovanja preduzeća. Bez obzira na karakter vlasnika kapitala (javno, privatno ili socijalno preduzeće), te vrstu […]
17. Septembra 2021.

(Pro)aktivno upravljanje projektnim rizicima

Projektni menadžment podrazumijeva i potrebu finansijskog upravljanja. Finansijsko upravljanje projektnim rizicima je od posebnog značaja za uspješnu realizaciju projekta. Ukoliko projektni menadžeri neovladaju vještinama za (pro)aktivno upravljanje projektnim rizicima, to se može negativno odraziti na cjelokupnu uspješnu realizaciju projekta. Najčešće […]
6. Avgusta 2021.

‘Zeleni’ marketing trendovi

‘Zeleni’ marketing kao oblik društvenog, ekološkog, marketinga podrazumijeva da su proizvodi odnosno usluge i sve marketinške aktivnosti preduzeća oblikovani na način da njihovo djelovanje nema negativan uticaj na okoliš i društvo u cjelini. ‘Zeleni’ marketing i cirkularna ekonomija podrazumijevaju primjenu […]
30. Jula 2021.

Inovacije i socijalne performanse

Ekonomija 21. stoljeća zasniva se na inovacijama. Suvremena preduzeća, ukoliko žele biti konkurentna na tržištu, kontinuirano trebaju ulagati u inovacije. Nadalje, koncept poslovnih performansi se u suvremenim uvjetima poslovanja proširuje i na praćenje socijalnih  performansi preduzeća. Za razvoj inovacija i […]
11. Juna 2021.

Finansijski aspekti socijalnog poduzetništva i DOP

Društveno odgovorno poslovanje (DOP) jedan je od suvremenih poslovnih trendova, pri čemu se model na kojem se zasniva poslovanje konvencionalnog (profitnog) preduzeća u značajnoj mjeri razlikuje od poslovnog modela socijalnog (neprofitnog) preduzeća. Ukoliko se ova dva poslovna modela partnerski povežu, […]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 « Prethodna Slijedeća »

Pratite nas na društvenim mrežama!