Pratite nas na:

Razvojni konsalting

28. Aprila 2023.

Mjerenje poslovne izvrsnosti

Poslovna izvrsnost je sveobuhvatan standard upravljačkih praksi razvijen da pomogne preduzeću da procjenjuje spremnost i usklađenost s praksama izvrsnosti pri poboljšanju poslovnih rezultata. Primjenom odgovarajućih modela poslovna izvrsnost se može analizirati, ocjenjivati i razvijati na razini preduzeća ili parcijalno (prodaja, […]
20. Aprila 2023.

Značaj inovacijske kulture

Inovacijska kultura se odnosi se na organizacijske vrijednosti, stavove i ponašanja koji promiču kreativnost, eksperimentisanje i razvoj novih ideja i pristupa. Preduzeća koja njeguju inovacijsku kulturu potiču i nagrađuju inovacije, te pridaju veliku vrijednost preuzimanju rizika i isprobavanju novih ideja […]
14. Aprila 2023.

Ciljevi održivog razvoja preduzeća

Održivi razvoj je sve važniji za uspješno poslovanje suvremenih preduzeća. Suvremena preduzeća trebaju usvojiti poslovne prakse koje smanjuju negativne uticaje na okoliš i društvo, a da istovremeno osiguraju profitabilnost i rast vlastitog poslovanja. Stvaranje ciljeva održivog razvoja u preduzeću je […]
10. Marta 2023.

Poslovna otpornost i održivost

Poslovna otpornost i poslovna održivost dva su koncepta koji posljednjih godina privlače sve veću pažnju donosilaca odluka, posebno u kontekstu globalnih izazova kao što su: klimatske promjene, prirodne katastrofe i ekonomska nestabilnost. Iako dijele neke sličnosti, ova dva koncepta su […]
3. Februara 2023.

Etika u marketingu i AI

Etički pristup marketinškim aktivnostima treba biti jedan od oblika društveno odgovornog poslovanja suvremenih preduzeća. U digitalnoj ekonomiji odnosno digitalnom marketingu sve izazovnije postaje pitanje: Šta je to etično pri prikupljanju podataka o suvremenim klijentima? odnosno: Koje podatke i na koji […]
27. Januara 2023.

DOP i strategija održivog razvoja

Društveno odgovorno poslovanje (DOP) polazna je osnova za kreiranje i primjenu strategije održivog razvoja. Preduzeća koja u svom poslovanju primjenjuj principe društveno odgovornog poslovanja, mogu biti u različitim fazama razvoja odnosno mogu primjenjivati jednu ili više vrsta društvene odgovornosti. Osnovne […]
20. Januara 2023.

Prednosti lean menadžmenta

Pri upravljanju organizacijskim promjenama mogu se  koristiti različite metode, a jedna od njih je i lean (vitki) menadžment. Brojne su prednosti primjene lean menadžmenta, a najznačajnije su: poboljšanje razine proizvodnje i učinkovitosti, pojednostavljanjem trenutnih poslovnih procesa, automatizacijom procesa, poboljšanjem transparentnosti […]
13. Januara 2023.

Kreativno rješavanje problema

Izazovi su sastavni dio uspješnog poslovanja, a vještine kreativnog rješavanja problema treba da posjeduju lideri, (strateški) menadžeri odnosno poduzetnici. Kreativno rješavanje problema najčešće je potrebno pri postizanju poslovnih ciljeva na drugačiji i/ili novi način, kao i pri nedostatnim resursima (kadrovskim, […]
2. Decembra 2022.

Intelektualni kapital vs. ‘soft’ imovina preduzeća

Intelektualni kapital je sveukupnost nematerijalne tzv. ‘soft’ imovine koja je u vlasništvu preduzeća. Koncept intelektualnog vlasništva odnosi se na činjenicu da se određenim proizvodima ljudskog intelekta treba omogućiti ista pravna zaštita koja se odnosi i na fizičku (materijalnu) imovinu. Zakonske […]
28. Oktobra 2022.

Izazovi liderstva pri upravljanju promjenama

Liderstvo u 21. stoljeću podrazumijeva brzo prihvatanje novih trendova i uspješno prilagođavanje poslovanja preduzeća sukladno tržišnim promjenama. Ukoliko žele da njihova preduzeća i suradnički timovi budu proaktivni kreatori novih tržištnih trendova, lideri trebaju biti pokretači pomjena. Jedan od izazova liderstva, […]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 « Prethodna Slijedeća »

Pratite nas na društvenim mrežama!