Pratite nas na:

Razvojni konsalting

6. Avgusta 2021.

‘Zeleni’ marketing trendovi

‘Zeleni’ marketing kao oblik društvenog, ekološkog, marketinga podrazumijeva da su proizvodi odnosno usluge i sve marketinške aktivnosti preduzeća oblikovani na način da njihovo djelovanje nema negativan uticaj na okoliš i društvo u cjelini. ‘Zeleni’ marketing i cirkularna ekonomija podrazumijevaju primjenu […]
30. Jula 2021.

Inovacije i socijalne performanse

Ekonomija 21. stoljeća zasniva se na inovacijama. Suvremena preduzeća, ukoliko žele biti konkurentna na tržištu, kontinuirano trebaju ulagati u inovacije. Nadalje, koncept poslovnih performansi se u suvremenim uvjetima poslovanja proširuje i na praćenje socijalnih  performansi preduzeća. Za razvoj inovacija i […]
11. Juna 2021.

Finansijski aspekti socijalnog poduzetništva i DOP

Društveno odgovorno poslovanje (DOP) jedan je od suvremenih poslovnih trendova, pri čemu se model na kojem se zasniva poslovanje konvencionalnog (profitnog) preduzeća u značajnoj mjeri razlikuje od poslovnog modela socijalnog (neprofitnog) preduzeća. Ukoliko se ova dva poslovna modela partnerski povežu, […]
23. Aprila 2021.

Upravljanje inovacijskim projektima

Upravljanje projektima podrazumijeva poduzimanje aktivnosti koje se nikada prije nisu izvršavale, pri čemu inovacije imaju veliki značaj za uspješnu realizaciju projekta, a inventivnost postaje temeljna kompetencija projekat menadžera. Konvencionalni pristup upravljanju projektima fokusira se isključivo na isporuku proizvoda i usluga, […]
16. Aprila 2021.

Značaj vođstva za cirkularnu ekonomiju

Cirkularna ekonomija zahtijeva drastičan pomak u načinu razmišljanja i djelovanja u odnosu na uvjete poslovanja u linearnoj ekonomiji. Pri tome nastaju i promjene u standardima koji se trenutno primjenjuju, a koji će se morati promijeniti kako bi odgovarali modelu poslovanja […]
2. Aprila 2021.

Poslovna izvrsnost i ‘zelena’ ekonomija

Suvremena preduzeća, ukoliko žele primjenjivati koncept poslovne izvrsnosti, trebaju prakticirati ‘zelene’ tehnologije. Osnovni cilj ‘zelene’ ekonomije je redizajn postojećeg industrijskog društva. Stoga, ‘zelena’ pitanja postaju sve važnija za strateški menadžment pri donošenju (razvojnih) poslovnih odluka. Koncept poslovne (operativne) izvrsnosti usredotočuje […]
19. Marta 2021.

‘Zelena’ dimenzija budžetiranja

Održivi razvoj i računovodstvo okoliša podrazumijevaju primjenu ‘zelenog’ budžetiranja. Primjenom metode nultog proračuna, preduzeće može napraviti potreban zaokret ka ‘zelenim’ finansijama i započeti sa primjenom principa cirkularne ekonomije. ‘Zeleno’ budžetiranje je korištenje alata finansijske politike za postizanje okolišnih i klimatskih […]
15. Januara 2021.

Digitalna transformacija i upravljanje promjenama

Upravljanje promjenama podrazumijeva i digitalnu transformaciju poslovanja, kao jedan od suvremenih poslovnih trendova. Digitalna transformacija često je izazovna za strateški menadžment preduzeća, naročito u uvjetima kada ne postoji adekvatno iskustvo u oblasti upravljanja promjenama implementacijom digitalnih tehnologija. Pri tome strateški […]
23. Oktobra 2020.

Procesni pristup digitalnoj transformaciji

Digitalna transformacija neminovan je poslovni poduhvat ukoliko preduzeće želi biti konkurentno na suvremenom tržištu. Pojedina preduzeća digitalnoj transformaciji pristupaju agilnije i obično su to tržini lideri, koji kontinuirano ulažu u razvoj vlastitog poslovanja, sa ciljem zadržavanja (ili postizanja) liderske pozicije […]
16. Oktobra 2020.

Značaj inovacija za cirkularnu ekonomiju

Ekološki aspekti poslovanja imaju sve veći značaj za dugoročnu održivost, inovacije i uspješnost poslovanja suvremenih preduzeća. Zelena ekonomija i DOP relativno su ‘novi’ pojmovi na domicilnom tržištu, čije prednosti BH preduzeća još uvijek nedovoljno praktično primjenjuju. Tržišni lideri su svjesni […]

Pratite nas na društvenim mrežama!