Pratite nas na:

Razvojni konsalting

21. Avgusta 2020.

Koje su razlike u primjeni AI i CRM-a?

Iako postoje profesionalci koji smatraju da je CRM prošlost, a AI budućnost, ova dva digitalna alata još dugo će se paralelno koristiti. Zašto? CRM kao digitalni alat za upravljanje odnosima sa klijentima ima prvenstveno namjenu da se prikupe i pohrane […]
10. Jula 2020.

Kako do učinkovitih poslovnih procesa?

Neadekvatni i neučinkoviti poslovni procesu ‘koštaju’ preduzeće, bez obzira da li se radi o nepotrebnom trošenju vremena i/ili novaca odnosno (ne)finansijskih/(ne)materijalnih resursa preduzeća. Znati precizno odrediti gdje se poslovni procesi izvršavaju neučinkovito i kako se isti mogu poboljšati zahtijeva detaljnu […]
3. Jula 2020.

Poslovna izvrsnost: izazovi i prepreke

Poslovna izvrsnost, kao koncept upravljanja poslovanjem, podrazumijeva visok stupanj kvalitete poslovnih procesa. U izuzetno dinamičnim i promjenljivim uvjetima poslovanja, ukoliko želi primjeniti koncept poslovne izvrsnosti ili težiti tome, (strateški) menadžment će se suočavati sa određenim izazovima i preprekama u vlastitom […]
26. Juna 2020.

Značaj upravljanja zalihama u internet trgovini

Bez obzira da li je preduzeće prije aktualne pandemije ili tokom trajanja pandemije odlučilo da unaprijedi vlastito poslovanje implementacijom webshop rješenja (internet trgovina) potrebno je posebnu pažnju posvetiti i upravljanju zalihama na istom. Upravljanje zalihama vrši se na istovjetan način […]
5. Juna 2020.

Kako pronaći strateške investitore?

Jedan od zadataka finansijskih menadžera je i interakcija sa tržištima novca i kapitala, koja podrazumijeva suradnju sa akterima na finansijskom tržištu u smislu pozajmljivanja finansijskih sredstava, trgovanja vrijednosnim papirima, pronalaska strateških investitora i slično. Ukoliko finansijski menadžeri ne posjeduju adekvatna […]
24. Aprila 2020.

Važnost L&D programa za razvoj inventivnosti

Ulaganje u ljudske potencijale, kroz kreiranje i implementaciju odgovarajućih L&D (edukacijsko-razvojnih) programa, od posebnog značaja je za razvoj inventivnosti, jer suvremena preduzeća svoju konkurentsku prednost zasnivaju na sve većem razvoju inovacija u svom poslovanju. Inventivnost zaposlenika postaje jedna od odrednica […]
17. Aprila 2020.

Transformacijsko vođstvo i krizni menadžment

Transformacijsko vođstvo je suvremeni pristup poslovnom upravljanju, koji se može uspješno primjeniti i tokom kriznih situacija odnosno vanrednih okolnosti. Krizni menadžment, bez obzira da li se radi o preventivnom ili reaktivnom pristupu, zahtijeva relativno brzu transformaciju trenutnog načina poslovanja i […]
10. Aprila 2020.

Upravljanje kontinuitetom poslovanja

Kontinuitet poslovanja je strateška i taktička sposobnost preduzeća da korištenjem odgovarajućeg planskog pristupa odgovori na eventualno nastale vanredne okolnosti i prekide u poslovanju, sa ciljem nastavka poslovnih aktivnosti preduzeća, na nivou koji je prethodno definiran kao ‘prihvatljiv’ obim poslovanja preduzeća. […]
20. Marta 2020.

Digitalna transformacija poslovanja kao kapitalna investicija

O značaju ulaganja u digitalnu transformaciju poslovanja, u rubrici Savjet dana, u proteklom periodu, kreriani su tekstovi: Poduzetništvo i digitalna transformacija, Isplativost digitalne transformacije  i Finansijski aspekti digitalne transformacije. Svrha ovog teksta je inicirati promjene kod donosilaca strateških odluka da, […]
13. Marta 2020.

Značaj investiciono – razvojne politike preduzeća

Investicije su sastavni dio razvoja poslovanja preduzeća, a izostanak investicija znači stagnaciju poslovanja preduzeća. Ukoliko preduzeće želi kontinurano razvijati i unapređivati vlastito poslovanje, potrebno je da formalno definira vlastitu investiciono – razvojnu politiku, kao sastavni dio poslovne i/ili finansijske politike […]

Pratite nas na društvenim mrežama!