Pratite nas na:

Razvojni konsalting

7. Novembra 2014.

Projekat “Moja praksa”

“Ispunjava me” rad sa NOVIM generacijama budućih MENADŽERA i PODUZETNIKA. Zahvaljujući BIT centru ovaj put i SoftConsulting učestvuje u projektu “Moja praksa“. Zato je “TEMA” kojoj ću se “posvetiti” u Savjetu dana…upravo projekat “Moja praksa”. Šta smo to radili i […]
10. Oktobra 2014.

Organizacijske vrijednosti: innovation culture

Sunčani petak ! Sasvim dovoljno INSPIRATIVNO…da bih proteklu sedmicu mogla nasloviti kao ” innovation culture”.  Možete pitati: Zašto? Zato jer je MISIJA virtuelnog savjetnika: “Obezbjediti inovativne, razvojne i marketing solucije za ostvarenje tržišnih ciljeva klijenata uz pomoć profesionalnog, stručnog i […]
12. Septembra 2014.

Tantijemi, autorska i druga srodna prava

MEĐUNARODNI RAČUNOVODSTVENI STANDARD 18 – Tantijemi – naknade za korištenje dugotrajne imovine subjekta, primjerice, patenata, trgovačkih znakova, autorskih prava i računalskih softwarea. Ovako počinjem ovaj Savjet dana. Možete se pitati: Zašto?..odgovor znate: Zato jer je ova tema obilježila tekuću sedmicu. […]
22. Avgusta 2014.

E-poslovanje: za i protiv

Petak. E-poslovanje je obilježilo tekuću sedmicu. Uvijek sam ZA e-Poslovanje, ali počinjem shvatati da postoje i profesionalci koji se bave digitalnim komunikacijama, a  koji imaju argumente PROTIV e-Poslovanja. U prvom trenutku nisam mogla razumjeti ZAŠTO je to tako? U drugom […]
15. Avgusta 2014.

BrainWriting

Manje-više sedmica je protekla po planu ! Razmišljam “u sebi”, kako da je “zaokružim” u jedinstvenu cjelinu. Krenem sa riječima: poslovna komunikacija…..ali mi se ne dopada…jer nije SVEOBUHVATNO. Pomislim da povežem ovaj pojam sa..COACHING jer radila sam i to….ali mi […]
26. Jula 2014.

Interni audit/or

Subota. Sedmicu je obilježila još jedna edukacija u kojoj sam, kao konsultant, učestvovala.  Namjena edukacije: sticanje potrebnih znanja i vještina za internog auditora – standard kvalitete ISO 9001:2008. Konsultant sam i time se planiram baviti. Ali mi se učinilo KORISNIM […]
11. Jula 2014.

Analiza i optimiziranje poslovanja

Brojke i slova. Moglo bi se reći: Ništa novo. Novi je Klijent, tako da je sve NOVO u pogledu analize i optimiziranja poslovanja.  Ovo je, u tekućoj sedmici, prema terminskom planu aktivnosti sa Klijentom određeno kao prioritet. Naredna sedmica je […]
4. Jula 2014.

Program mgt. ili proaktivno upravljanje?

Još jedno pitanje: Program mgt. ili proaktivno upravljanje?…u tekućoj sedmici …. na koje je trebalo ponuditi adekvatan odgovor. Sedmicu sam započela sa mjesečnim biltenom u kojem su, između ostalih INFORMCIJA na virteulenom savjetniku, objavljene i ove dvije informacije: Program mgt. […]
27. Juna 2014.

Agile project/program management

Ukoliko  u vlastitom poslovanju primjenjujete agilne metode, tada ne treba da Vas iznenadi da je tekuća sedmica, mjesec i prvo polugodište pri kraju. Naime, AGILNA kao što jesam … bila sam to i u tekućoj sedmici…u kojoj sam pripremila promotivne […]
20. Juna 2014.

TQM- Trajno poboljšanje kvalitete

Povremeno znam napisati kako mi izgleda da sam sve već u vlastitom poslovanju “osmislila”, “napravila” ….i da to sada trebam samo više da promoviram. Onda pogledam operativni plan aktivnosti i “vidim” da to nije slučaj.  Kada i kako unaprijediti vlastito […]

Pratite nas na društvenim mrežama!