Pratite nas na:

“Be – Like – a Cloud”

26. Decembra 2017.

“Be – Like – a Cloud”

Digitalna transformacija poslovanja i korištenje prednosti poslovanja “u oblaku” primarni su cilj i  trajno opredjeljenje virtualnog savjetnika da alate suvremene ekonomije približi BH poslovnim organizacijama. 

“Be – Like – a Cloud” promotivni je slogan  za uspješnu Novu 2018. poslovnu godinu.

U 2018. godini,  SoftConsulting nastavlja sa promocijom:

Virtualnog poslovanja  i značaja ulaganja u digitalne tehnologije za modernizaciju poslovanja. Primjena cloud tehnologija tzv. poslovanje “u oblaku” i digitalni alati omogućavaju preduzećima  ostvarenje finansijskih ušteda, uz istovremeno poboljšanje kvaliteta poslovanja i povećanje tržišne konkurentnosti.

– Upotrebe Big data i poslovnog odlučivanja zasnovanog na podacima. Poslovno upravljanje zasnovano na podacima omogućava mjerenje stepena uspješnosti poslovanja preduzeća na tržištu. Moderni kontroling temelji se na primjeni ovog koncepta i načina na koji se postupa sa velikom količinom podataka.

Računovodstva “u oblaku” i njegovim prednostima za vlasnike preduzeća, finansijske menadžere i računovođe. Nastavljamo sa serijom tekstova na Datalab blogu, kako bi smo povećali nivo znaja krajnjih korisnika o mogućnostima unapređenja poslovanja prelaskom na ovaj vid poslovanja.

Inovativne tehnologije i njihova primjena za poslovno izvještavanje, analizu, planiranje, marketing i dalje su u fokusu poslovnog savjetovanja kojeg SoftConsulting pruža, kao jedinstveno korisničko iskustvo klijentima, a koje se realizira: primjenom personaliziranih paketa konsultantskih usluga, organizacijom interaktivnih Ideja&Radionica, standardizacijom poslovanja putem e-Priručnika© ili jednokratnim korištenjem pojedinačnih konsultantskih usluga.

Cilj poslovnog savjetovanja, i u 2018. godini, je pružiti kvalitetnu stručnu pomoć klijentima, kako bi se izvršilo proaktivno upravljanje promjenama i planiranje poslovne budućnosti.

Za dodatne informacije, obratite nam se sa povjerenjem !

Pratite nas na društvenim mrežama!