Pratite nas na:

Menadžment konsalting

10. Jula 2020.

Kako do učinkovitih poslovnih procesa?

Neadekvatni i neučinkoviti poslovni procesu ‘koštaju’ preduzeće, bez obzira da li se radi o nepotrebnom trošenju vremena i/ili novaca odnosno (ne)finansijskih/(ne)materijalnih resursa preduzeća. Znati precizno odrediti gdje se poslovni procesi izvršavaju neučinkovito i kako se isti mogu poboljšati zahtijeva detaljnu […]
3. Jula 2020.

Poslovna izvrsnost: izazovi i prepreke

Poslovna izvrsnost, kao koncept upravljanja poslovanjem, podrazumijeva visok stupanj kvalitete poslovnih procesa. U izuzetno dinamičnim i promjenljivim uvjetima poslovanja, ukoliko želi primjeniti koncept poslovne izvrsnosti ili težiti tome, (strateški) menadžment će se suočavati sa određenim izazovima i preprekama u vlastitom […]
24. Aprila 2020.

Važnost L&D programa za razvoj inventivnosti

Ulaganje u ljudske potencijale, kroz kreiranje i implementaciju odgovarajućih L&D (edukacijsko-razvojnih) programa, od posebnog značaja je za razvoj inventivnosti, jer suvremena preduzeća svoju konkurentsku prednost zasnivaju na sve većem razvoju inovacija u svom poslovanju. Inventivnost zaposlenika postaje jedna od odrednica […]
17. Aprila 2020.

Transformacijsko vođstvo i krizni menadžment

Transformacijsko vođstvo je suvremeni pristup poslovnom upravljanju, koji se može uspješno primjeniti i tokom kriznih situacija odnosno vanrednih okolnosti. Krizni menadžment, bez obzira da li se radi o preventivnom ili reaktivnom pristupu, zahtijeva relativno brzu transformaciju trenutnog načina poslovanja i […]
10. Aprila 2020.

Upravljanje kontinuitetom poslovanja

Kontinuitet poslovanja je strateška i taktička sposobnost preduzeća da korištenjem odgovarajućeg planskog pristupa odgovori na eventualno nastale vanredne okolnosti i prekide u poslovanju, sa ciljem nastavka poslovnih aktivnosti preduzeća, na nivou koji je prethodno definiran kao ‘prihvatljiv’ obim poslovanja preduzeća. […]
3. Aprila 2020.

HR strategija i DOP aktivnosti preduzeća

HR strategija i DOP aktivnosti preduzeća podjednako su važne za strateško upravljanje u (ne)stabilnim uvjetima poslovanja. Ne postoji ‘idealno’ tržišno okruženje, ali na tržištu postoje vanjski faktori uticaja koji podjednako djeluju na sve privredne subjekte, bez obzira na njihovu djelatnost, […]
26. Marta 2020.

Tržišni vs. Operativni rizici

Upravljanje rizicima (Risk Management) sastavni je dio svakodnevnog upravljanja poslovanjem, a nešto izazovnija situacija je u vanrednim okolnostima, naročito ukoliko se iste odnose na globalna tržišna dešavanja. I u vanrednim okolnostima, proaktivnost je uspješnija metoda za upravljanje rizicima od reaktivnosti. […]
20. Marta 2020.

Digitalna transformacija poslovanja kao kapitalna investicija

O značaju ulaganja u digitalnu transformaciju poslovanja, u rubrici Savjet dana, u proteklom periodu, kreriani su tekstovi: Poduzetništvo i digitalna transformacija, Isplativost digitalne transformacije  i Finansijski aspekti digitalne transformacije. Svrha ovog teksta je inicirati promjene kod donosilaca strateških odluka da, […]
31. Januara 2020.

Značaj inovacija i kreativnosti za poslovni razvoj

Inovacije i kreativnost osnovne su odrednice organizacijske kulture i konkurentske prednosti suvremenih preduzeća. Preduzeća koja su uspješna u zadovoljavanju potreba svojih kupaca i za kupce kreiraju dodatnu vrijednost ulažu značajne (ne)finansijske resurse u razvoj inovativnih rješenja i kreativnih vještina ljudskih […]
17. Januara 2020.

Optimiziranje poslovnih procesa

Poslovni procesi, u svakom preduzeću, su jedan od tri važna faktora (uz ljude i tehnologiju) koji ukoliko ne funkcioniraju ‘na pravi’ način, mogu u značajnoj mjeri uticati na stepen uspješnosti preduzeća. Upravljanje poslovnim procesima (BPM) i njihovo kontinuirano optimiziranje jedan […]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 « Prethodna Slijedeća »

Pratite nas na društvenim mrežama!