Pratite nas na:

Menadžment konsalting

22. Oktobra 2021.

Liderstvo, vizija i organizacijske vrijednosti

Pri kreiraju i njegovanju organizacijskih vrijednosti u preduzeću, lideri imaju odgovornost da formalno definisane vrijednosti postanu organizacijska stvarnost, koja se svakodnevno prakticira od strane svih članova suradničkog tima (menadžment i zaposlenici). U postu kojeg sam pročitala prije nekoliko dana na […]
15. Oktobra 2021.

Redefiniranje procesa strateškog planiranja

Suvremeno poslovanje u 21. stoljeću podrazumijeva sve brže tržišne promjene, koje su najčešće rezultat učestalijih promjena pri razvoju i primjeni digitalnih tehnologija. Promjene u mogućnostima primjene alata umjetne inteligencije (AI) ne dešavaju više na (više)godišnjem, nego na dnevnom nivou. Ovo […]
8. Oktobra 2021.

Networking, coworking, coliving

U tekućoj sedmici prisustvala sam Konferenciji u Budvi, koja je okupila brojne stručnjake iz različitih oblasti digitalne ekonomije iz regije Zapadni Balkan, ali i diljem svijeta. Brojni panelisti na Konferenciji o coworkingu u digitalnoj ekonomiji nesebično su učesnicima Konferencije prenosili […]
30. Septembra 2021.

Strateški pristup razvoju suradničkog tima

Razvoj suradničkog tima počinje sa odlukom strateškog menadžmenta da (ne)materijalne resurse preduzeća investira sa ciljem postizanja dugoročne uspješnosti poslovanja preduzeća. Prvi zadatak će biti kreiranje HR politike i strategije razvoja kadrova. To može biti ‘relativno’ jednostavan zadatak, pri čemu se […]
23. Septembra 2021.

Društveno odgovorni aspekti budžetiranja

Suvremeni pristup budžetiranju (finansijskom planiranju, izradi proračuna) treba da obezbjedi takav budžet (proračun) koji u sebi sadrži i socijalnu komponentu odnosno mjerljivu komponentu društveno odgovornog poslovanja preduzeća. Bez obzira na karakter vlasnika kapitala (javno, privatno ili socijalno preduzeće), te vrstu […]
17. Septembra 2021.

(Pro)aktivno upravljanje projektnim rizicima

Projektni menadžment podrazumijeva i potrebu finansijskog upravljanja. Finansijsko upravljanje projektnim rizicima je od posebnog značaja za uspješnu realizaciju projekta. Ukoliko projektni menadžeri neovladaju vještinama za (pro)aktivno upravljanje projektnim rizicima, to se može negativno odraziti na cjelokupnu uspješnu realizaciju projekta. Najčešće […]
30. Jula 2021.

Inovacije i socijalne performanse

Ekonomija 21. stoljeća zasniva se na inovacijama. Suvremena preduzeća, ukoliko žele biti konkurentna na tržištu, kontinuirano trebaju ulagati u inovacije. Nadalje, koncept poslovnih performansi se u suvremenim uvjetima poslovanja proširuje i na praćenje socijalnih  performansi preduzeća. Za razvoj inovacija i […]
23. Jula 2021.

Organizacijski aspekti upravljanja promjenama

Upravljanje promjenama (change management) najčešće se koristi pri razvoju (unutarnje) organizacije i digitalnoj transformaciji poslovanja. Ono što se pri tome obično zaboravlja, barem u većini domicilnih preduzeća, jeste značaj ulaganja u komunikaciju (internu i eksternu) pri upravljanju organizacijskim promjenama. Uslijed […]
16. Jula 2021.

Organizacijske i individualne kompetencije

Kompetentnost se najčešće posmatra sa aspekta HR menadžmenta, pri čemu se obično posmatraju individualne kompetencije članova suradničkog tima. Suvremeni HR menadžment sve više pažnje posvećuje ne samo individualnim, nego i kolektivnim (organizacijskim) kompetencijama. Kompetencija se može definirati kao postizanje skupa […]
9. Jula 2021.

Značaj EI za poslovnu komunikaciju

Za uspješnu poslovnu komunikaciju veoma je važan nivo emocionalne inteligencije (EI) sugovornika, naročito ukoliko se pri tome koriste digitalni alati odnosno vrši komunikacija ‘na daljinu’. Bez obzira da li se radi o poslovnoj komunikaciji suradničkih timova (interna poslovna komunikacija) ili […]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 « Prethodna Slijedeća »

Pratite nas na društvenim mrežama!