Pratite nas na:

Menadžment konsalting

29. Aprila 2022.

Timska organizacija

Suvremeni uvjeti poslovanja i hibridni način rada zahtijevaju promjenu poslovnih modela i organizacijske strukture. Timska suradnja postaje sve značajnija za konkurentnost preduzeća. Organizacije koje se temelje na timu razlikuju se od tradicionalnih hijerarhijskih organizacija, pri čemu su timovi usredotočeni na […]
22. Aprila 2022.

Hibridni način rada

Hibridni način rada postepeno postaje organizacijski standard kojeg primjenjuje sve više suvremenih preduzeća. Ovaj organizacijski model ima brojne prednosti za poslodavce i zaposlenike, a najznačajnija je veća fleksibilnost pri izvršavanju poslovnih aktivnosti. Hibridni način rada je spoj rada na daljinu […]
15. Aprila 2022.

Liderstvo i upravljanje talentima

Uloga suvremenih lidera posebno je značajna pri preispitivanju temeljnih organizacijskih vrijednosti, kako bi se omogućio kontinuirani napredak u poslovanju preduzeća. Upravljanje talentima je oblast  u kojoj lideri trebaju usmjeriti svoju pažnju na način da komuniciraju često i jasno, razvijaju svoje […]
8. Aprila 2022.

Agilni pristup upravljanju promjenama

Uspješno poslovanje podrazumijeva visok nivo prilagodljivosti preduzeća na promjene iz sve turbulentnijeg okruženja. Napraviti operativne promjene može biti izazovno za strateške menadžere, kada unutar suradničkog tima postoji otpor za uvođenje i prihvatanje potrebnih organizacijskih promjena. U ovim okolnostima potrebno je […]
1. Aprila 2022.

Asertivnost i dvosmjerna komunikacija

Za uspješnu poslovnu komunikaciju posebno su važni asertivnost i dvosmjerna komunikacija. Asertivna poslovna komunikacija ne mora istovremeno biti i dvosmjerna komunikacija. Dvosmjerna komunikacija podrazumijeva povratnu informaciju (feedback). Bez obzira na funkciju u preduzeću (menadžment i zaposlenici) ili vrstu poslovne komunikacije […]
28. Januara 2022.

Liderstvo i organizacijski dizajn

Dizajniranje organizacije jedan je od izazova za suvremene lidere. Pri organiziranju suradničkog tima, suvremeni lideri trebaju koristiti i ‘nove’ načine organiziranja. Iako se tradicionalni organizacijski modeli (npr. funkcionalna i matrična organizacija) mogu veoma uspješno koristiti i u suvremenim preduzećima, način […]
21. Januara 2022.

Strateški pristup upravljanju promjenama

Promjena poslovne strategije samo je jedan od aspekata upravljanje organizacijskim promjenama. U zavisnosti u kojoj razvojnoj fazi se nalazi preduzeće (npr. start-up ili etablirana preduzeća na tržištu) upravljanje organizacijskim promjenama je jedan od procesa pri razvoju poslovanja preduzeća. Strateški pristup […]
14. Januara 2022.

Značaj inovacijske strategije

Suvremena preduzeća koja u svom poslovanju njeguju inovacijsku organizacijsku kulturu trebaju imati i formalno definisanu inovacijsku strategiju. Ideje su svuda oko nas, ali je proces od nastanka ideje do implementacije inovacije izazovan i obično dugotrajan, ukoliko se u preduzeću ne […]
7. Januara 2022.

Mentorstvo i intelektualni kapital

Brojne su prednosti poduzimanja mentorskih aktivnosti za razvoj poslovanja preduzeća. Mentorski proces i program imaju poseban značaj za unapređenje intelektualnog kapitala preduzeća. Prijenosom znanja i vještina tokom realizacije mentorskih aktivnosti u preduzeću se kreiraju nove ideje koje nastaju kao rezultat […]
17. Decembra 2021.

Finansijski aspekti nagrađivanja zaposlenika

Finansijski aspekti nagrađivanja zaposlenika direktno su povezani sa stepenom motivacije i fluktuacijom zaposlenika u preduzeću.  Da bi finansijsko nagrađivanje zaposlenika bilo transparentno u preduzeću je potrebno kreirati odgovarajuću kadrovsku politiku, sistem platnih razreda i vrednovanja postignutih rezultata zaposlenika. Plaće, finansijske […]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 « Prethodna Slijedeća »

Pratite nas na društvenim mrežama!