Pratite nas na:

Menadžment konsalting

23. Jula 2021.

Organizacijski aspekti upravljanja promjenama

Upravljanje promjenama (change management) najčešće se koristi pri razvoju (unutarnje) organizacije i digitalnoj transformaciji poslovanja. Ono što se pri tome obično zaboravlja, barem u većini domicilnih preduzeća, jeste značaj ulaganja u komunikaciju (internu i eksternu) pri upravljanju organizacijskim promjenama. Uslijed […]
16. Jula 2021.

Organizacijske i individualne kompetencije

Kompetentnost se najčešće posmatra sa aspekta HR menadžmenta, pri čemu se obično posmatraju individualne kompetencije članova suradničkog tima. Suvremeni HR menadžment sve više pažnje posvećuje ne samo individualnim, nego i kolektivnim (organizacijskim) kompetencijama. Kompetencija se može definirati kao postizanje skupa […]
9. Jula 2021.

Značaj EI za poslovnu komunikaciju

Za uspješnu poslovnu komunikaciju veoma je važan nivo emocionalne inteligencije (EI) sugovornika, naročito ukoliko se pri tome koriste digitalni alati odnosno vrši komunikacija ‘na daljinu’. Bez obzira da li se radi o poslovnoj komunikaciji suradničkih timova (interna poslovna komunikacija) ili […]
2. Jula 2021.

Osnaživanje, timska suradnja i radna motivacija

Osnaživanje (engl. Empowerment) je relativno novi pojam koji se koristi u HR praksi na domicilnom tržištu. Trenutno sam angažovana na Projektu i surađujem sa 5 socijalnih preduzeća, gdje jedno od preduzeća zapošljava osobe sa invaliditetom. U razgovoru sa Direktoricom ovog […]
11. Juna 2021.

Finansijski aspekti socijalnog poduzetništva i DOP

Društveno odgovorno poslovanje (DOP) jedan je od suvremenih poslovnih trendova, pri čemu se model na kojem se zasniva poslovanje konvencionalnog (profitnog) preduzeća u značajnoj mjeri razlikuje od poslovnog modela socijalnog (neprofitnog) preduzeća. Ukoliko se ova dva poslovna modela partnerski povežu, […]
30. Aprila 2021.

Mentorstvo vs. Coaching

Više je različitih metoda koje se mogu koristiti za razvoj ljudskih potencijala. Mentorstvo i coaching najčešće se praktikuju u većini preduzeća, ali i pri razvoju poduzetništva. Koja od ove dvije metode će se primjeniti zavisi od karakteristika pojedinca: mentora ili […]
23. Aprila 2021.

Upravljanje inovacijskim projektima

Upravljanje projektima podrazumijeva poduzimanje aktivnosti koje se nikada prije nisu izvršavale, pri čemu inovacije imaju veliki značaj za uspješnu realizaciju projekta, a inventivnost postaje temeljna kompetencija projekat menadžera. Konvencionalni pristup upravljanju projektima fokusira se isključivo na isporuku proizvoda i usluga, […]
16. Aprila 2021.

Značaj vođstva za cirkularnu ekonomiju

Cirkularna ekonomija zahtijeva drastičan pomak u načinu razmišljanja i djelovanja u odnosu na uvjete poslovanja u linearnoj ekonomiji. Pri tome nastaju i promjene u standardima koji se trenutno primjenjuju, a koji će se morati promijeniti kako bi odgovarali modelu poslovanja […]
9. Aprila 2021.

(Re)definisanje poslovnog modela

Za svako preduzećeje veoma izazovan zadatak je (re)definisanje adekvatnog poslovnog modela i uspješno primjeniti kreirani model u praksi. Ne postoje standardni poslovni modeli i jedinstvena pravila koja određuju kako će se preduzeće ‘takmičiti’ na tržištu. Svako preduzeće je jedinstveno,  a […]
2. Aprila 2021.

Poslovna izvrsnost i ‘zelena’ ekonomija

Suvremena preduzeća, ukoliko žele primjenjivati koncept poslovne izvrsnosti, trebaju prakticirati ‘zelene’ tehnologije. Osnovni cilj ‘zelene’ ekonomije je redizajn postojećeg industrijskog društva. Stoga, ‘zelena’ pitanja postaju sve važnija za strateški menadžment pri donošenju (razvojnih) poslovnih odluka. Koncept poslovne (operativne) izvrsnosti usredotočuje […]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 « Prethodna Slijedeća »

Pratite nas na društvenim mrežama!