Pratite nas na:

Savjet dana

8. Aprila 2016.

Poduzetništvo i digitalna transformacija

Teme  koje obrađujem u rubrici Savjet dana, u tekućem mjesecu, su iz menadžment konsaltinga. Preduzetništvo sam izabrala za današnju temu jer kao konsultantica surađujem sa brojnim preduzetnicima, ali sam istovremeno i preduzentica. Digitalnu transformaciju sam izabrala, za danas, jer smatram […]
1. Aprila 2016.

Kako praktično unaprijediti vlastite vještine?

Moja trenutna uloga u CBFW  je Human Resources Working Group Mentor. U proteklom kvartalu, za potrebe obavljanja ovih aktivnosti u CBFW, kreirala HRM Tips – Volume I, a zatim sam ove preporuke podijelila i javno odnosno objavila ih na LinekdIn […]
25. Marta 2016.

Značaj prediktivne analitike za CFO

Posljednji tekst u rubrici Savjet dana, za tekući mjesec, ima za cilj da na jednostavan način prezentira značaj prediktivne analitike za  poslovanje.   Dva teksta koja sam objavila na društvenim mrežama, u tekućoj sedmici, inspirisala su me da napišem današnji […]
18. Marta 2016.

Ulaganje u razvoj inovacija i H2020

Razvoj inovativnih projekata zahtjeva određena ulaganja u istraživanje tržišta, izradu tehničko – tržišne izvodljivosti projekta i poslovnog plana. U tom smislu kreiran je EU fond – H2020 koji podržava upravo ove aktivnosti odnosno obezbjeđuje finansiranje ovih aktivnosti u malim i […]
11. Marta 2016.

Upravljanje deviznim rizikom

Više je razloga zašto sam se opredjelila da današnji Svjet dana naslovim: Upravljanje deviznim rizikom. Prvi razlog je e-mail kojeg sam početkom sedmice dobila od Banke koja me obavještava, iako nemam devizni račun, da su primjećene transakcije koje imaju karakter […]
4. Marta 2016.

Značaj fundamentalne analize poslovanja

Prvi tekst iz oblasti finansijskog konsaltinga u rubrici Savjet dana, za mjesec mart 2016. godine, posvećen je značaju fundamentalne analize poslovanja. Fundamentalna analiza poslovanja pretpostavlja: temeljnu analizu finansijskih izvještaja kompanije i ukupnu ekonomsku analizu odnosno sposobnosti menadžmenta kompanije, sektora u […]
26. Februara 2016.

Think globally, act locally

Posljednji tekst za rubriku Savjet dana, u ovom mjesecu, posvećujem razvojnom konsaltingu. Naslov teksta je na engleskom jeziku, ali suštinu je lako prepoznati: Misli globalno, djeluj lokalno. Po ovom modelu funkcionira virtuelna kancelarija za poslovno savjetovanje, stoga sam na ovaj […]
19. Februara 2016.

Interaktivna komunikacija i društvene mreže

Društvene mreže se u najvećem obimu koriste za promociju poslovnih aktivnosti. Da li ćete kroz izvršenu promociju vlastitih aktivnosti, uspostaviti dvosmjernu komunikaciju putem društvenih mreža, zavisi od načina na koji ste koncipirali vlastiti pristup. Marketing putem društvenih mreža je strategija […]
12. Februara 2016.

Koji je značaj baza podataka?

Digitalno poslovanje nije moguće zamisliti bez postojanja odgovarajuće baze podataka, koja je kreirana u elektronskom obliku. Tradicionalno poslovanje podrazumijeva da postoje podaci koji su organizovani u određeni sistem, obično su to registratori sa poslovnom dokumentacijom. Osnovna razlika između tradicionalne “baze […]
5. Februara 2016.

Coworking,crowdsourcing,crowdfunding

Pojmove coworking, crowdsourcing, crowdfunding nije jednostvno prevesti na domicilni jezik, ali danas se sve što je viralno poslovanje zasniva, u najvećem dijelu, na ovakvom načinu poslovanja. Iako mnogi u BiH još uvijek nisu upoznati sa značenjima ovih pojmova, to ne […]

Pratite nas na društvenim mrežama!